دوستان گرامی حلول سال جدید «۱۳۹۱» رااز صمیم قلب برای تمام هموطنان عزیزم و کافه مردم دنیا که سال شمسی را تجلیل مینمایند تبریک عرض میدارم .