ای خدا من نمیدانم این چه غوغاست – ماجرا ی در شناخت تو چه هاست

دوستان  گرامی !

بدبختانه مردم  درباره  هر چیز  مبالغه  کردند حالا درباره  خدا  شناسی  و مذهب  و عقاید  نیز  اضافه  گویی  دارند .  تلویزیون  ها ساعات  طولانی  تبلیغات  دینی  دارند  …یکی  دیگر  خودرا  رد  میکنند.  یکی  میگوید  خدا چنین  گفت  و دیگر  میگوید  چنان گفت  ….یکی  میگوید  قران  کلام  خداوند  است  و  کتاب  مقدس  است  اما دیگر  میگوید  تورات ُ  انجیل و زبور مقدس  است … آیا  قران  کریم  خود  نفرموده  است  که  از ابراهیم (ع)  تا  محمد(ص) همه  پیغمبر  و بنده  خدا میباشند  …همه  نزد  خداوند مقام والای  انسانیت را دارند وانسان  خلق  شده  اند ….  خداوند  بنده  گانش  را دوست  دارد.  نمیدانم  این  ماجرا  چراست ؟؟؟ بیاید  که  با  شیندن این  ویدیو ُ محبت  خداوند را در برابر  بندگانش    بصدای   رسای « عبدالله شادان »استماع نمایم .