چندتبصره کوتاه بر بیانیه بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در میدان هوایی بگرام: طاها کوشان

طاها کوشان

(امروز من توافقنامۀ تاریخی را میان ایالات متحده و افغانستان به امضا رسانیدم که نشاندهندۀ نوع جدید و تازۀ از روابط میان کشور های ما می باشد. آیندۀ که افغانها مسئول امنیت کشور خود شان بوده و ما شراکت مساویانۀ میان دو کشور مستقل ایجاد می کنیم. آیندۀ که جنگ اختتام یافته و فصل جدیدی آغاز می شود.)

  اما  جناب  اوباما !

شما با بیرون کشیدن عساکر ناتو فصل جدیدی را با یک افغانستان قبیله سالار بی بند و بار قرون وسطایی و زمینه سازی دوباره برگشت القاعده و آی اس آی بنام طالبان و خطرناکتر از آن حزب اسلامی حکمتیار که جهاد را از تیزآب پاشیدن به روی دختران مکتب رو آغاز نموه اند؛ به یادگار می گذارید.

(می خواهم بگویم که چرا به افغانستان آمدیم. اسامه بن لادن در اینجا برای گروه دهشت افگن خود پناهگاه امنی را ساخته بود. زمانیکه القاعده برای گروه خود افراد تازه استخدام شده را به افغانستان آورد، او اینجا بود. آنها را آموزش داده و برنامه های دهشت افگنانه را طرح ریزی کرد. زمانیکه القاعده حملۀ را سازماندهی کرد که در آن حدود 3000 زن، مرد و طفل بی گناه را از بین رفت، اسامه در اینجا حضور داشت.

به همین خاطر ده سال قبل ایالات متحده و متحدینش در گیر این جنگ شدند تا اطمینان حاصل کنند که دیگر القاعده هیچگاهی نتواند از این کشور به خاطر راه اندازی حملات علیه ما استفاده کند. باوجود موفقیت های اولیه  این جنگ مدت زمان بیشتری را در برگرفت. در سال 2002 اسامه و همراهانش به امتداد سرحد فرار کرده پناهگاه های امنی برای خود در پاکستان احراز کردند.)

جناب رئیس جمهور!

در ظرف این مدت چند فابریکه و کارخانۀ اشتغال زا درافغانستان ساخته شده ؟ چند شهرک و شهری برای دوباره برگشت مهاجرین به میهن شان ساخته شده که هیچ کسی بیکار و محتاج به اجیرشدن توسط القاعده و آی اس آی بنام طالبان؛ نشده و دامن ناامنی و دهشت و وحشت وپناهگاه دوباره آنها از افغانستان برچیده شود؟

شما هرچه پول به شخصیت ها و سران قبیله ها پرداختید جفای بس بزرگی را برای عام مردم مظلوم و رنج کشیده افغانستان روا داشته و به هدر داده اید.

این حاتم بخشی های ناشیانه مناطقی که امن و امان بوده و روند بازسازی و اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی را میخواهند ادامه دهند نیز آماج تاخت و تاز گماشته های حزب بنیاد گرا و قبیلوی اسلامی حکمتیار و همدستان القاعده و آی اس آی بنام طالبان یا برادران ناراضی آقای کرزی؛ ساخته است.

(یکسال قبل از پایگاه نظامی ایالات متحده در افغانستان نیرو های ما عملیات را راه اندازی کرده و اسامه بن لادن را از بین بردند. آنچه گفتم که شکست القاعده و جلوگیری از انسجام مجدد آنان اکنون نزدیک است.

….سال گذشته 10 هزار عسکر امریکایی را از افغانستان خارج کردیم تا ختم تابستان سال روان 20 هزار دیگر نیز به خانه هایشان بر خواهند گشت. بعد از آن کاهش عساکر ما به تدریج ادامه خواهد یافت. و آنچنانیکه متحدین ما توافق کرده اند، تا ختم سال 2014 افغانها به صورت کامل مسئول تامین امنیت کشور شان خواهند بود.)

لطقا به این تیتر سایت خبر بی بی سی بادقت کامل توجه فرمائیید:

[در پی خروج رئیس جمهوری آمریکا از پایتخت افغانستان، این شهر شاهد وقوع چند انفجار و تیراندازی بوده است.

روز چهارشبه، ۱۳ اردیبهشت/ثور (۲ مه)، کوتاه مدتی پس از خاتمه سفر چند ساعته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به کابل، انفجارهایی در این شهر روی داد که دست کم هفت کشته برجای گذاشته است.]

جلالت مآب رئیس جمهور! این پیام طالبان بعداز ختم سفر شما؛  دیکته شده از پیش بود یا انکه واقعا آنها به مذاکرات صلح امریکا- طالبان  که به گفته خود شما دشمن امریکا نستند  “بلکه همه می دانند که دشمن انسانیت زن آزادی و پیشرفت مسلمان و افغانستان هستند” ؛ جواب مثبت داده اند یا منفی؟

اما در این بیانۀ شما نوید و خوش خبری برای ایجاد بناهای برای بازسازی واقعی افغانستان داده نشد و جای بسا افسوس است که مردم افغانستان مایوسانه و نا امید به آینده ای نامعلوم و بیم موج و گرادابی چنین حایل می نگرند و هیچ سرمایه داری نیست که راستی و واقعا  خون  وحیات مردم افغانستان برایش ارزشی داشته باشد.

این ده سال هیاهوی بود که هیچ نویدی بجز تقویه و به پا ایستاد کردن دوباره زور وظلم و نابرابری و قبیله سالاری قرون وسطائی؛ و ارمغانی در راستای آزادی و برابری و برادری یعنی دیموکراسی برای مردم  افغانستان داشته باشد.

(تا هنوز هم روز های دشواری در پیش خواهد بود. قربانی های عظیمی زنان و مردان ما ختم نشده است. امشب برایتان می خواهم بگویم که چگونه ماموریت مانرا به اتمام رسانیده و به جنگ افغانستان خاتمه می دهیم).

با قبول شکست در مقابل آی اس آی پاکستان که پاسبان لانۀ های  القاعده و تند روان بنیاد گرا هستند که  اینها خطر بزرگتر وبا وسعت بسیار بزرگ جهانی است.

نخست اینکه ما انتقال مسئولیت امنیتی را به نیرو های افغان آغاز کردیم.  ازقبل نیمی از مردم افغانستان در مناطقی زندگی می کنند که نیرو های افغان مسئولیت امنیتی آن جا ها را در دست دارند.

…در نشست ناتو درشیکاگو متحدین ما به این تصمیم خواهند رسید که نیرو های امنیتی افغان مسئولیت عملیات محاربوی را تا یک سال دیگر در سراسر کشور شان بر عهده گیرند.

سال گذشته 10 هزار عسکر امریکایی را از افغانستان خارج کردیم تا ختم تابستان سال روان 20 هزار دیگر نیز به خانه هایشان بر خواهند گشت. بعد از آن کاهش عساکر ما به تدریج ادامه خواهد یافت. و آنچنانیکه متحدین ما توافق کرده اند، تا ختم سال 2014 افغانها به صورت کامل مسئول تامین امنیت کشور شان خواهند بود.

…..تعداد این نیرو ها تا ختم سال روان به 352 هزار نفر خواهد رسید. افغانها این سطح را تا سه سال ادامه داده و بعداً نیرو های امنیتی خود را کوچک خواهند کرد. در نشست شیکاگو ما روی اردوی قوی و دراز مدت افغان تاکید خواهیم کرد.)

بارها چه در نامه های سربسته و چه سرباز خدمت شما نوشته و تذکر داده و داده می شود که افغانستان از حالت بیچارگی و ناتوانی هنوز نبر آمده، به ویژه مناطقی که رفت و آمد طالبان درآن ساحات شبانه صورت می گیرد؛ با استفاده از همان نیروهای که همه راه های پنهانی گردنه ها ودره ها  رامی دانند و رموزتعرض و دفاع را در مناطق کوهستانی خوب بلداند و ده سال با دست تهی در هرگوشه و کنار افغانستان با دیو سیاه جهالت قرون وسطایی طالبان جنگیدند؛ و نیز با اعلان قیود شب گردی درین مناطق و زیر نظر گرفتن رفت و آمد شبانه با وسایل پیش رفته شبچراغ های ماهواره ای و تکنالوجی پیشرفته بسیار آسان و کم خرچ و بی خطر و مهم تر اینکه از کشتار مردم بی گناه غیر نظامی نود و نه ونیم درصد جلو گیری میگردد.  اما چرا این کار صورت نمی گیرد و رمز این معما گشوده نمی گردد؟ می گویند: زیر این کاسه نیم کاسه ای است. ؟؟!!

(سوم

ما مشارکت پایداری را بنا خواهیم کرد. امضای سند همکاری های ستراتیژیک را که امروز انجام دادیم، به مردم افغانستان این پیام را می رساند که شما در این راستا تنها نیستید.)

جناب اوباما!  شما تنها  دستگاه مافیایی رژیم خود کامه وقبیلوی قرون وسطایی کرزی را مورد خطاب قرار می دهید؟ یا کافه ملت رنج کشیده و ستم دیده افغانستان را؟

(بر اساس این سند پایگاه های در افغانستان ایجاد خواهد شد که در مبارزه علیه دهشت افگنی کار کرده و نهاد های دمکراتیک را تقویت می بخشد. این سند تلاش های افغانها را در انکشاف و تامین کرامت برای مردم شان حمایت کرده و حقوق بشری تمام افغانها اعم از مرد و زن و پسر و دختر را حفاظت می کند.

 در این مدت زمان ما با مردم افغانستان در عرصۀ مبارزه با دهشت افگنی و تداوم تربیۀ عساکر آنان همکاری خواهیم کرد تا بدانیم که کدام همکاری و حمایت های را در سال های بعد از 2014 نیاز دارند.)

جلالت مآبا! یعنی آمریکا و متحدانش در مدت زمان دهسال ندانسته اند که ملت افغانستان به چه همکاری و حمایت ضرورت دارند؟

یا للعجب

اما ما پایگاه های دایمی را در این کشور تشکیل نداده و نه دیگر در جاده ها و کوه ها گزمه می کنیم. این کار وظیفۀ نیرو های امنیتی افغان خواهد بود.)

این خبر را از سایت خبری بی بی سی گرفته ام لطفا توجه فرمایید:

«مقامهای آموزش و پرورش افغانستان تایید کرده‌اند که روند عادی آموزش در شماری از مکتبهای ولایت غزنی در پی تهدید گروه طالبان مختل شده است.

گزارش‌ها از ولایت غزنی حاکی است که طالبان اخیراً در اعتراض به منع تردد موتورسیکلتهای بدون مجوز، تهدید کردند که اگر به این موتورسیکلتها اجازه تردد داده نشود، مکاتب(مدارس) این ولایت را به زور مسدود خواهند کرد.»

(ما به دنبال مذاکرات صلح به رهبری حکومت افغانها هستیم. ادارۀ من در مذاکرات مستقیم با طالبان بوده اند. ما واضح ساختیم که آنان می توانند بخشی از این روند باشند مگر اینکه ارتباط با القاعده را قطع کرده، خشونت را کنار گذاشته و قانون افغانها را رعایت کنند. تعداد زیادی از رهبران و اعضای طالبان با روند مصالحۀ ملی توافق نشان دادند. مسیر صلح در روبروی آنان هموار است. آنانیکه صلح را رد می کنند با نیروی های افغان به حمایت عساکر ایالات متحده رو برو خواهند شد.)

جناب رئیس جمهور! کدام رهبر و عضو القاعده با مصالحۀ ملی توافق نشان داده اند؟ به این خبر بی بی سی توجه فرمائید:

در پی خروج رئیس جمهوری آمریکا از پایتخت افغانستان، این شهر شاهد وقوع چند انفجار و تیراندازی بوده است.

روز چهارشبه، ۱۳ اردیبهشت/ثور (۲ مه)، کوتاه مدتی پس از خاتمه سفر چند ساعته باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا به کابل، انفجارهایی در این شهر روی داد که دست کم هفت کشته برجای گذاشته است.

وزارت داخله (کشور) افغانستان می گوید که هفده نفر دیگر نیز در این حوادث زخمی شده اند که همه غیرنظامی هستند.

(…. و من به همسایۀ افغانستان، پاکستان، واضح ساختم که آن کشور میتواند و باید در این روند شریک برابری در حالی باشد که به حاکمیت ملی، منافع پاکستان و نهاد های دمکراتیک احترام گذاشته شود.

همگام با پیشرفت ما بعضی ها سوال می کنند که چه نیازی به تقسیم اوقات وجود  دارد.پاسخ روشن است. هدف ما ساختار کشوری به شکل و تصویر ایالات متحده نبوده و از بین بردن هرگونه ائتلاف طالبان می باشد. …… هدف ما از بین بردن القاعده بوده و ما به آن هدف نزدیک می باشیم. افغانها به ایجاد صلح نیاز داشته و تحقق آن تقسیم اوقات را نیاز دارد.

…من باور دارم که تمام مردم همسان زاده شده و برای تعیین سرنوشت خود سزاوار آزادی می باشند.

زمانی جنگ از افغانستان آغاز شده بود و اکنون در افغانستان ختم خواهد شد. بااعتماد به یکدیگر و چشم براه آینده کاری را که روی دست داریم خاتمه بخشیده و یک صلح واقعی و ماندگاری را به بار آوریم.

خداوند از سربازان ما و ایالات متحده حفاظت کند.)

جناب رئیس جمهور اوباما!

در افغانستان رژیم مرکز سالاری دیگر کارگر نیست. چرا؟ رژیم کنونی کابل از همایت سه بر چهارم مردم افغانستان برخوردار نیست  از این لحاظ خبرگان و فرهیختگان دانشمند جهان همه باهم حکومت آقای کرزی و دارو دسته گلبدینی و نو کران آی اس آی پاکستانی اش را خوب شناخته اند و می خواهند که این رژیم مبدل به رژیم پاسخگوی مسئول به پیشگاه نماینده های ملت مبدل گردد، با ورود هیئت گلبدین حکمتیار در افغانستان آنها نشان دادند که درتمام ارتش و قوای پولیس افغانستان رخنه کرده و چه غوبلی را درکابل راه انداختند و نشان دادند که باز اگر آی اس آی دستور فرماید کابل را یکبار دیگر بسوزانند و یک ملیون افغانستانی بیچاره را باز قتل عام نمایند.

در این بیانه شما از همین آقای کرزی و دارو دسته اجیرش و وارد شدن افراد آنها در ارتش و پولیس افغانستان؛ مانند گذشته پشتیبانی می نمایید که با این روش تان آگاهانه بعد از برگرانیدن عساکر ناتواز افغانستان؛ در جهان یک عراق دیگر را به ارمغان خواهید گذاشت؟!؟!؟!

یا من اشتباه می کنم؟

 طاها  کوشان  

فریمانت کلیفورنیا