پیام تسلیت شورای افغانان مقیم دنمارکبه مناسب وفات شادروان عبدالرحیم کاروال

پیام  تسلیت  شورای افغانان  مقیم دنمارک به مناسب  وفات شادروان  عبدالرحیم  کاروال 

 با تأسف فراوان خبر وفات عبدالرحیم  کاروال یک تن از شخصیتهای سیاسی – اجتماعی وطن را دریافت کردیم . شادروان کاروال که از سجایای نیک انسانی برخوردار بودند ، در تمام دورهء حیات پربار شان در خدمت میهن و مردم قرار داشتند .

شورای افغانان مقیم دنمارک در حالیکه وفات چنین شخصیت بزرگ را یک ضایعه میداند ، مراتب تسلیت خویش را به خانواده مرحومی دوستان و اقارب شان و جامعهء روشنفکری افغانستان تقدیم داشته آرزوی بهشت برین برای آن شادروان و صبر جمیل به فامیل و بازماندگانش میکند .

                               محمـد نسیم  صدیقی

                          رئیس شورای افغانان مقیم دنمارک