“اندمه ها”اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد

اهل فرهنگ ، ادبیات وهنرافغانستان درهر گوشه یی ازجهان با نام خلیل حیفی شاعر ، نویسنده وادیب کم نظیر سیاسی  به خوبي آشنا است. در این هفته کتاب اخیر محترم خلیل حیفی”اندمه ها” به وسیله محترم سید همایون ایشان فعال فرهنگی در شهر ونکوور کانادا که برادر محترم خلیل حیفی است، بدست ما رسیده است.


اندمه ها در 124 صفحه نگارش شده با پوش و صحافت زیبا اقبال چاپ یافته است. حیفی شاعر نازکسرا است. در این کتاب به زبان ویژه  بیدل امروز سخن آغاز  کرده است. اشعار  و نبشته های حیفی به تابلوی نقاشی شده مانند است که از ذهن پر تراوش حیفی  به سوی عینیت آشکار میشود و به تعریف امروز افریده های حیفی سنگر شکست ناپذیرنبرد است که در میدان جنگ تعبیه  شده است . ویزه گی های اشعار حیفی نو آوری های آن در گستره ی لفظ و معنا  است بخاطر انکه  چیزی را من در افریده های هنری آن مشاهده میکنم که دیگران به آن کمتر دست رسی دارند. به گفته محترم داکتر اکرم عثمان : “آقای خلیل حیفی نویسندگی را نه از سر تفریح وتفنن وارضای تمایلات فردی پیش گرفته بلکه به عنوان یک انسان متعهد وملتزم دربرابر قضایای اجتماعی وملی، آثاری برشته تحریر درآورده که همه از طعم و حلاوت خاصی برخوردارمی باشند.”

 امان معاشر

نمونه از کتاب اندمه ها

غـوغـای تمـدن  پیامـی جــز نــوای غــم  نــداشت

سـر بـه صحــرا میـزنـم تـوصیـف مـجـنون میکنم

“حیفی»

ساقی:

ای  هنگامه  ساز  بزم  مستان

ای ، پرتو  تجلی  نغز  خیال :

من  در  دل  شهر  شب

ساغر  نیاز  بسوی  جولانگاه  ناز  تو  دارم  .

ساقیا:

می  بده

زان  می  که  از  پستان  رز

در  گلوی  خشک  ایام  ریزد

و  در  کهنه   معبد هوس

نا له  های  طمع  را  در  دل  تنگم  بشکند.

ساقیا:

می  بده

زان  می  که  در دل  خم  جوشد ،

رنگی  بیرنگی  بخشد

و  فروغ  بیخودی  افروزد

ساقیا :

می  بده

 زان  می  که  در    پهن دشت  هوس  انگیز  شهر

از آشوب   تمدن  بیگانه  ام  سازد

و  خوشه  چین  مرزعه  سبز  دهقانم  کند .

“بهار 1345” حیفی