تجاران بهشت و جنت : از م- الفت ُ پلخمری

از  گذشته  های  دور  بیاد  داریم  که  برای  توره  مردم  آهنگ  غم  انگیز  سرودند و  بر توره  قهرمان  و شهید  و  غیره  القاب  دنیایی  و دینوی  دادند … این  آهنگها  در هر  محفل  شعر  ترانه  سرده  شد  و درجه شهادت  او  و درجه  جهنم « جلاد » از  حنجره  هنرمندان بازگو گردید تا  امروز  که  نسل  های  زیادی  به  نام  توره  آشنا  هستندُ  از  طریق  هنرمندان آگاه شدند  زیرا  مردم  واقعیت  هارا  درک  مینمایند اما  نظر  به  شرایط  و زمان  از باگو  کردن  آن خود داری  کرده  و  میکنند. 
تجارات  بهشت  و جهنم  باید بدانند و هر  قاتلان  درجه  شهادت  و هر  معصوم را درجه  جهنم  ندهند…. زیرا مردم  در قتلهای  جمعی  که  از طرف  ارجمندان  و قهرمانان  ملی که  درجه  شهادت و بهشتی  بودن  شان را  همانا  تاجران  دین و سیاست و  هم قطاران شان تعین  مینمایندُ باید بخاطر  داشته باشند  از دست  همین  قهرمانان ملی  هزاران فامیل اواره  شدند و  اعضای  از  دست  رفته  فامیل خویش را  در خانه  های  خویش  دفن  کرده و هرطرف  مهاجر گردیدند  …انتظار داریم  که  شهدای  مارا این  تجاران سیاسی  نیز درجه  بندی  میدارند  یا  نه !…. و  از قهرمان  سازی  های  قاتلان  دست  بر میدارند   زیرا حق  شهادت را برای  مردم  بیگناه  که  در  هشت  ثور  جام  شهادت  نوشیدند  نیز  اعطا  نمایند … و در  حقیقت  هشت  ثور  هفته  شهدا  میباشد .