تجلیل از شانزدهمین سالروز شهادت دوکتر نجیب الله در شهر کابل

 

   گور خونین شهیدان به تو آواز دهد 

 شعله یی را که  فروزان شده خاموش مکن

 ما به امید  وفای تو  گذشتیم   زجان    

دوستان را مبر  از  یاد و  فراموش مکن

نمایندگان سازمانهای مترفی،(حزب وطن) و برخی از مردم کشورطی مراسم خاصی روز پنجم میزان از شانزدهمین سالروز شهادت رییس جمهور فقید و بنیانگذار مصالحه و آشتی ملی افغانستان داکتر نجیب الله در تالار کابل ننداری شهر کابل تجلیل به عمل آوردند.در مراسم  بعد از آنکه چند آییه یی مبارک از قرآن عظیم الشان تلاوت گردید، پیام  فتانه نجیب خانم شهید داکتر نجیب الله  در رابطه به خوانش گرفته شد.

در پیام  وحدت ملی مردم افغانستان در راه ارامی و سعادت خلق رنجور کشور و نجات مردم افغانستان از بحران موجوده تاکید بعمل آمد و در قسمتی از ان یاد آوری شده است:” افغانها باید ازفرصت های به میان آمده درافغانستان بیشترین سود را ببرند و نگذارند دشمنان شان بیشتراز این کشورشان را ویران کنند.”

در این محفل تعدای از نمایندگان ولایات و نواحی شهر کابل  به نمایندگی  صحبت های مبسوط وتحلیلی نموده کارنامه های ماندگار از شهید راه آزادی ،وطنپرستی را به بررسی گرفته اند و  بسیج اعضای تمام احزاب همسو و وطن را در امر ادامه و بسر رسانیدن مرام دموکراتیک خلق  که خواست همه احزاب مترقی  است و رفا و سعادت مردم و شگوفایی کشور را  آرزو دارند ،نایل آیند.

در اخیر اشتراک کنندگان به رفقا  و کادرهای محلی حزب وظیفه سپردند که با بسیج کردن مردم و تمام رفقای همسو در راه خدمتگذاری به مردم و وطن تلاش ورزند و در وحدت تمام احزاب مترقی کار دلسوزانه نمایند و حزب محبوب شانرا به یک حزب همگانی قوی و نیرو مند تبدیل کنند. وفیصله گردید که این روز نامیمون بخاطر تقبیح گروه تاریک اندیش طالب همه ساله تجلیل گردد و به شهدای سراسر کشور که از هر گروه و مردمی که استند رحمت و درود فرستاده شود.در این محفل اشخاص محترم چه حزبی و غیر حزبی اشتراک ورزیدند و کشور بد نام و همسایه ی نا میمون پاکستان را سخت به نکوهش گرفتند.

طبق گزارش خبرنگار ما از شهر کابل :اگر چه ازسالروز شهادت این شهید گرامی رسمآ تجلیل بعمل نیامد، ولی در هر در و دیوار، محل ،گذر و وسایل نقلیه فوتو و نقل قول ها از مرحوم داکتر نجیب الله دیده میشد.

امان معاشر،خبرنگار آزاد