انجمن ادبی هرات از مقام شامخ علمی و ادبی داکتر آرزو تجلیل بعمل آورد. ارسالی: ولی شاه «بهره »

    از مقام شامخ علمي وادبي داكتر عبدالغفور آرزو شاعر، نويسنده ، پژوهشگر وبيدل شناس شهير كشور طي محفل با شكوهي در انجمن ادبي هرات تجليل به عمل آمد.
د رپنجمين محفل ادبي كه با حضور يكصد تن از شعرا ونويسندگان هرات در مقر انجمن ادبي عصرديروز تدوير…يافته بود محفل باتلاوت آياتي چند از قرآن عظيم الشان نورباران شد.
سپس نواي ني با خوانش شعر حضرت مولانا توسط آقاي احراري بررونق محفل بيافزود
ولي شاه بهره رئيس انجمن ادبي هرات ضمن اتحاف دعا به ارواح بلند بنيانگذاران واعضاي نخستين انجمن ادبي كشور، جايگاه شعرا ونويسندگان راستين را با در نظرداشت حديث حضرت پيامبر عظيم الشان اسلام كه گفته شده : مركّب قلم دانشمند از خون شهيد افضل تراست ، بازگو نمود.
وي ضمن بيان تاريخ وجايگاه علم وادب درهرات از تخت روان حضرت مولانا جاميِ كه به دوش سلاطين دودمان تيموريان حمل مي گرديد به عنوان بهترين نمونه ي ادب پروري با در نظرداشت شخصيت هاي جهان شناس آنزمان در عرصه هاي علم ، ادب ، هنر وعرفان ياد آور شد.


رئيس انجمن ادبي هرات ازكاركرد هاي علمي وادبي استاد آرزو بو يژه در عرصه ي بيدل شناسي با تقدير ياد آور ي نموده آثار نوشتاري وي را روشنگر راه دانشجويان و ره پويان دانست. درين محفل ادبي ، محترمان ابوبكر يقين ورامين عرب نژاد نمونه ي اشعارسرايشي شانرا به خوانش گرفتند.
استاد عبدالغفور آرزو طي بيانيه ي همه جانبه ضمن اشاره به ابتكارات چشمگير انجمن ادبي در طي دوماه اخير، انجمن ادبي هرات را كه نخستين انجمن ادبي مستقل كشور است ، مهد تبارز شخصيت هاي بزرگ در سطح منطقه وجهان دانست.

وي از ظرفيت هاي ادبيات اسلامي به عنوان والاترين وغنامند ترين ادبيات جهان يادآور گرديده و از تلاش سخنوران هرات درراستاي معرفي داشته هاي معنوي هرات در گذشته وحال به نيكويي ياد آور ي نمود.

استاد آرزوبه تعداد بيست وهشت جلد آثار نوشتاري اش راكه به زيور چاپ آراسته گرديده است ،در بين استقبال شايان اشتراك گنندگان جهت غنامندي كتابخانه ي سخنوران معاصر كه اخيرآ به ابتكار انجمن ادبي هرات تاسيس گرديده به رئيس انجمن ادبي اهدا نمود.

محترم جليل غني رئيس اسبق راديو صداي امريكا از حضورش درمحفل ادبي هرات ابراز سپاس وخوشحالي نموده گوشه هاي از تاريخ پر افتخار ادب وفرهنگ هرات وپيشينه ي تاريخي انجمن ادبي هرات را تشريح نموده تلاش بيش ازهر زمان سخنوران را درين شرايط حساس در مقابل تهاجم فرهنگي خواستار شد.

محترمان استاد رهياب واستاد منير اعضاي هيئت رهبري انجمن ادبي هرات ضمن ابراز تشكراز اهداي كتب ارزشمند استاد آرزو ادب وفرهنگ را زيور انسانهاي كامل جوامع بشري دانسته و ازآثار نوشتاري به عنوان چراغ هاي فرا راه حركت هدفمندانه در عرصه هاي حيات بشري ياد آور شدند.

محفل با قرائت شعر دعائيه ي محترم استاد عبدالله آرزو خاتمه يافت.

ارسالی : ولی  شاه  بهره