موسیقی یا سمبول از وحدت ملی فرزندان اقشار مختلف افغانستان

چند  سال  قبل  جناب  داکتر احمد  ناصر  سرمست  جهت  ایجاد  و رهبری  انستیتوت  موزیک  وارد  افغانستان  گردید و توانست  یک  تعداد  کودکان  پرورشگاه  ها را  تحت تربیه  قرار بدهد و بعداز  فرا گرفتن  کورسهای  مویسقی  کلاسیک  شاگردان او  قادر بعه  اجرای  کنسرت  در ایالات  محتمده  امریکا  گردیند.  برای  وحدت  و همبستگی  نژاد  ها  و زبانهای  مختلف  کشور ما  راه  های  خیلی  مفید  مانند  موسیقی  ُتیاتر  و  نقاشی  وجودذ دارد که  در سطح  بین المللی  افغانستان را با نه  تها از طریق  سلاح  بلکه  از  طریق  ارت  نیز  به  جهان  معرفی  بدارد. در این  راستا  از اتبکار  و اقدام  نیک  داکتر  سرمست  اطهار  امتنان  نموده  شمار ا به  شیندین  موزیک  کودکان  افغان  دعوت  مینمایم.لطفاٌ بالای  لینک  فشار دهید

http://cdnbakmi.kaltura.com/p/1175831/sp/117583100/serveFlavor/entryId/0_u9tc4i26/flavorId/0_l5jmgn2t/name/a.