شعر بي‌قهرمان: شاپور احمدی

ويرايش تازه

شعر بي‌قهرمان

آنا آخماتوا

Анна Андреевна Горенко

(1889-1966)

چنين تلخي در هر واژه‌،

چنين اندوهي در عشقت،

آيا چكه‌اي خون نيست

لك انداخته بر شكوفه‌ي گونه‌ات؟
?

--Akhmatova-Poem_Without.pdf –Akhmatova-Poem_Without.pdf
7311K   View   Download