هر روز تان نوروز و نوروز تان پیروز باد :

روایت های گوناگون مردم قدیم  (عدد) “هفت”  پاک و طاق  می دانستند؛، زمین و آسمان  را  هفت ېبقه  میپنداشتند و سیاره های را  که  در انزمان کشفت شناخته شده بود برعدد هفت  و بنام های  هفتگانه مانند: زهره، مشتری، عطارد، زحل، مریخ، زمین و خورشید مینامیدند و همچنان روزهای  هفته را نیز  به  عدد هفت یعنی شنبه، شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنچ شنبه و جمعه نیز تقسیم نمودند  و تا اکنون در هر زبان  و هر تقویم  در سراسر جهان  ایام  هفته هفت روز میباشد.
بربنیاد همین پنداشت، مردم  قدیم  روز  نورزو  سفره ی پهن می نمودند  و برروی آن هفت میوه  را که نام شان با حرف سین آغاز می شود می گذارند که “هفت سین” نام نهادند :   مانند:سبزی(سبزه)، سرکه، سمنک(سمنو) سیب،آغاز  از  سال  پرُ برکت  وسیری   دعا  میکردند. مانند: سبزی نشانه ی طراوت، زیبایی و سرسبزی و  مژده  امدن  بهار  را دارد  .
سمنک پزی نیز  یکی  از میله  های  عنعنوی  قدیم  سر زمین بلخ  باستان  است  و سرآغاز میله خوشی  و سرود و شادمانی  میباشد که  عمومی  این  میله  به  اتفاق  زنان  قریه  و یا محل  و بعضاٌ  میان  دوستان  نزدیک  اقارب  برپا  میگردد.با  اندک  معلومات  در  باره  نوروز  باستانی ُ میخواهم شما را به  آهنگ  دلنشین  میله  سمنک  دعوت  نمایم  ُ به  این  آهنگ  گوش  بدهید  و سال  (۱۳۹۲ ) هـش  – را سال  پرُ سعادت  و توام با صلح  و آرامش  آزرو نماید. 

سفره  هفت  سین