نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۷۵ میلادی، ۲۲۵ هزار مادر جوان ناگزیر شدند کودکان تازه‌تولدیافته‌ی خود را به خانواده‌‌های دیگر واگذار کنند. این زنان اغلب غیر مزدوج بودند دولت استرالیا در سال‌های دهه‌‌ی ۱۹۶۰ مادران جوان را به دلایل اخلاقی زیر فشار قرار می‌داد تا فرزند تازه‌متولد‌شده‌ی خود را برای تربیت و مراقبت به خانواده‌های دیگر بسپارند و از حق مادری خود صرفنظر کنند نهادهای اداری استرالیا این واگذاری اجباری کودکان را با این استدلال که “مادران بدون ‌شوهر از عهده‌ی تربیت درست کودکانشان بر نمی‌آیند” و “کودکان باید در خانواده‌های آبرومند بزرگ شوند”، انجام می‌دادند. مونیکا جونز، یکی از مادرانی که به دلیل فشار نهادهای دولتی، فرزند خود را برای سرپرستی به خانواده‌ی دیگری واگذار کرده بود، در این رابطه می‌گوید: این عمل از قتل هم بدتر بود. من ۳۰ سال تمام خودم را سرزنش کردم، چون نمی‌توانستم مادر خوبی برای فرزندانم باشم

نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که بین سال‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۷۵ میلادی، ۲۲۵ هزار مادر جوان :برای  مطالعه  بیشتر  در اینجا  فشار  دهید 

ارسالی : مرجان  از  هالند