اطلاعیه کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان

 هموطنان گرامی!

ضمن اینکه مجددا فرا رسیدن سال نو هجری شمسی را به همه شما تبریک و تهنیت عرض میداریم ، میخواهیم یکبار دیگرخاطر نشان سازیم که کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان بجدیت تام در پی تدویر کنفرانس بین الافغانی صلح پایدار درکشور المان آغازبکار نموده است.

انکشافات سیاسی داخلی افغانستان ، روند مباحثات سیاسی منطقه و برنامه های هدف نمای ستراتیژیک بین المللی ما را وا داشت که درقسمتتاریخ برگزاری کنفرانس بیشتردقت نموده ، آنرا موکول به آینده نزدیک بسازیم. البته این دقت بیشتر نسبت به وقت مناسب برگزاری کنفرانس که به ابتکار کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان راه اندازی خواهد گردید ،  مدیون نظریات و پیشنهادات ارزشمند و با صلاحیت تعدادی کثیری از شایقین کنفرانس بوده که طی پیام های خود مارا از انکشافات جدیدسیاسی درمورد بحران جنگ افغانستان مطلع ساختند.

آن پیشنهادات مشمول نکاتی همچو تنازع سیاسی کشور های اروپائی و ایالات متحده امریکا درامر خروج و استراتیژی بعد از سال 2014میلادی ، تحولات سیاسی جمهوری اسلامی پاکستان ، نشست های سری دول اروپائی با جمهوری اسلامی ایران ، عرض اندام کردن ارتقایصادرات تسلحیات جنگی  جمهوری چین در سطح منطقه وابتکارات جدید هندوستان درموازنه سیاست منطقه می باشند. صاحب نظران افغانمواقف جدید دولت تحت الحفاظه ناتو افغانستان را نیز مورد دلچسپی دانسته اند.

به اساس همین ملحوظات کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان یکباردیگر به هموطنان گرامی و حلقات موثرسیاسی کشور  اطمنیان میدهد که انشاءالله تدویرکنفرانس یک امر جدی بوده بعد از عبور از مراحل مقدماتی برگزاری کنفرانس در اطلاعیه ثانی از وقت و محل مشخص کنفرانس به شما آگاهی میدهد.

بااحترام

هیئت برگزاری کنفرانس بین الافغانی صلح پایدار

دوم حمل سال 1392 هجری شمسی  مصادف با 21 مارچ 20134 میلادی

 کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان