برخورد پلیس اسرایل با زنان در جوار دیوار عباد تگاه: ارسالی مرجان از هالند

پلیس اسرائيل روز پنجشنبه (۱۱ آوریل/۲۲ فروردین) در مناقشه بر سر مناسک عبادی در کنار دیوار ندبه در بخش قدیمی شهر اورشلیم (بیت‌المقدس)، بار دیگر ۵ زن یهودی را بازداشت کرد. دعا کردن با صدای بلند در کنار دیوار ندبه در انحصار مردان است و این زنان با صدای بلند دعا می‌خواندند . به گفته شاهدان عینی، یهودیان ارتدوکسی که در کنار دیوار ندبه حضور داشتند تلاش کردند با بلند کردن صدای دعای خود، نگذارند صدای زنان به گوش دیگران برسد. سرانجام مدیر این عبادتگاه که یک یهودی ارتدوکس است پلیس را خبر کرد و ماموران پلیس شماری از زنان را بازداشت کردندگروه زنان دیوار

این زنان جزو فعالان مدنی مذهبی اسرائيل هستند و به گروه “نشوت هاکوتل” تعلق دارند. نام دیگر این گروه که حدود ۲۰۰ عضو دارد “زنان دیوار” است. هدف آنان این است که مناسک عبادی در کنار دیوار ندبه تغییر کند و زنان نیز مانند مردان حق داشته باشند با صدای بلند دعا بخوانند