مرگ به پاکستان ُزنده باد مردم غیور افغانستان: در این گرد هم آئی فرهنگی مردم شریف ولایت ننگرهار جواب خوب و دندان شکن برای عقاید پاکستانی ها میدهد لطفاٌ این ویدیو را تماشاه بدارید …از سایت نسل جوان افغانستان گرفته شده است ُ بشنوید .