دیموکراسی طالبی و طالبان دموکرات ُ آیا قوانین اسلامی با موازین دموکراسی سازگار است؟

 

mohamad

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.