امتنانیه – هیئت رهبری شورای افغانان مقیم دنمارک : عبدالفتاح سکندری ُ رئیس شورای افغانان مقیم دنمارگ

                       هیئت رهبری شورای افغانان مقیم دنمارک

           عبادت به جز خدمت خلق نیست        به تسبح وسجاده و دلق نیست

افغان های با شرافت، با دیانت و با همت مقیم دنمارک، یک بار دیگر مهر تا ئید به این

 امر که ” بنی آدم اعضای یکدیگرند” گذاشتند. به خاطر رضای خداوند ، دستگیری

و معاونت  و همدردی با فامیل جوان ناکام، مر حوم مرتضی قلندری بهترین  عبادات

و وظیفه ی اخلاقی و انسانی ی شانرا بجا آوردند.

خیرالناس من ینفع الناس

قبلا حادثه مرگ مرحوم  مرتضی قلندری ازطرف شورای افغان های مقیم دنمارک از طریق  

رسانه ها به اطلاع همگان رسانیده شده بود؛؛ مرتضی ی مرحوم با یک عالم آرزو و امید، وبا تحمل

رنج و الم فراوان  خود را به دنمارک رسانیده تا از شر فقر و بیداد ، زورگویی ها و شکنجه

های روحی و خطر امکان وقوع هر لحظه انفجار و انتحاری در امان بوده و بتواند در فضای آرام

 و امن به تحصیل پرداخته،  چنان زندگیی را تدارک ببیند که هم برای خودش و هم برای فامیلش

 پر بار و الهامبخش باشد.

با تائسف و درد و دریغ که قضا سر نوشت اورایه  شکل دیگری رقم زده بود.  همه امید واری های آن مرحوم و فامیلش با خاک یکسان گردید.

در آخیر امر یگانه آرزو مندی و خواست فامیل، مخصوصا مادر داغدیده اش در افغانستان این بود تا

به آخرین دیدار با پسرش نایل آمده و جنازه پسر شان به افغانستان انتقال داده شود.                                

این آرزومندی به همت و احساس پاک و شریفانه ی افغانان مقیم دنمارک بر آورده شد و                      جنازه مرحومی به تاریخ 11 /8 /2013 به کابل انتقال یافته و به روز بعد آن به خاک سپاریده شد.

شورای افغانان مقیم دنمارک ازتمام شخصیت های انفرادی و نهاد های اجتماعی و فرهنگی که به این  ندای انسانی لبیک گفته اند؛ به ویژه:

– از اتحادیه آلبورگ وسایر افغان های شرافتمند آن منطقه که جمعا مبلغ 25000 کرون

کمک نموده واز محترم بصیر حمیدی که دراین  راه سهم فعالی داشته اند.

– از اتحادیه کلتوری افغان ها در جزیره فون  که مبلغ 4600 کرون کمک نموده  واز محترم

نور الله پروانی که سهم ارزنده ای داشته اند.

– از فامیل محترم غیاث واحدی  که مبلغ دو هزار دالر مستقیما به فامیل قلندری در کابل ارسال

داشته ، مخصوصا محترمه پلوشه جان واحدی که  دراین راه سهم برازندهء داشتند.

– از مرکز فرهنگی خاتم النبین  که مبلغ بیش از 1200 کرون جمع آوری نموده ودرصدد آن استند تا

تا پول بیشتری جمع آوری وبه فامیل قلندری ارسال دارند، واز جناب محترم فقیری مسئول فرهنگی آن

که سهم فعال و ارزنده داشته اند.

– از محترم زمری محقق به خاطر تلاش شان برای جلب کمک درمجمع فرهنگی تولنه و سهم خود شان

در زمینه.

– ا ز اعضای شورای افغانان مقیم دنمارک وسایر اشخاص که جمعا  ازین طریق   مبلغ

16800 کرون کمک نموده اند.

ابرازقدر دانی  و سپاس فراوان  نموده، خداوند متعال اعمال انسانی و شرافتمندانه هریک شان را

که دراین امر خیر انجام داده اند بر حسنات شان محاسبه نموده اجر دو عالم را نصیب شان

بگرداند.

با سپاس فراوان

عبدالفتاح سکندری

رئیس شورای افغانان مقیم دنمارگ