هفدهمین سالروز شهادت روان شاد دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان در کابل تجلیل شد: امان معاشر

asdw

هفدهمین سالروز شهادت روان شاد دوکتور نجیب الله رئیس جمهور پیشین افغانستان ،طی مراسمی روز بیست و هفتم سپتمبر 2013میلادی در تالار کابل ننداری شهر کابل برگزار گردید.

 اعضای وفا دار به حزب (وطن)،نمایندگان سازمانهای جدا شده از  بدنه ح د خ ا (وطن) ،  سازمانهای مترقی و اجتماعی نواحی مختلف شهر کابل و ولایات  افغانستان و شخصیتهای برازنده ی میهن با موجودیت  جنرال عبدالقادر افسر با وقار سابق دولت از هفدهمین سالروز شهادت دوکتور نجیب الله را تجلیل نمودند. بعد از تلاوت ایات چند از قرآن عظیم الشان و اتحاف دعا به روح و روان شهید گرامی ،محترم  سلیمان لایق سابق عضو فعال طرح مصالحه  و اشتی ملی افغانستان در مورد شخصیت، استعداد و توانایی ان سخنرانی  مبسوطی داشت و شهادت بی رحمانه ی انرا به وسیله باند طالب سخت نکوهش نمودند.

 پیامهای ازطرف  خانواده ی شهید ، داکتر نجیب الله و انجینیر نظر محمد  معاون حزب (وطن) از خارج افغانستان مواصلت ورزیده بودند درین محفل  به خوانش گرفته شد که در ان ارامش ، وخوشبختی  مردم میهن ارزو شده بود.

در پایان محفل قطعه نامه یی صادر گردید و  به  کادرهای محلی و شخصیتهای حزبی که در خارج کشور با رنج و عذاب به سر می برندوظیفه دادند که در یک سازمان قوی با ذوب بد بینی ها ، گذشته ی دود اند دود و اندک رنجی های را که رفقا را در سایه ی شومش قرار داده بود بیرون ایند و به خاطر مردم و کشور عذاب دیده ما وظایف نوین و سازنده را براه بی اندازند وحزب را از منجلاب تفرقه و نفاق و انشعاب نجات بخشند.و در سنگر واحد از منافع حزب ، وطن و مردم دفاع جانانه نمایند که بدون اشتراک انها کشور راهی ترقی و پیشرفت را نمی بینند. خواهش جدی است که بار دیگر تمام رفقای حزبی یکدیگر را در اغوش کشند و با سازمانهای همسو مصروف انجام وظایف سترگ گردند . در صورت امکان تمام احزاب همسو در حزب واحد که به هر نام و نشانی ، نشانه می گردد در سنگر واحد به یک پیکر شوند و از سخنهای که پراگندگی را بار دیگر تعمیق و ژرف نمایند جدآ پرهیز گردد.

خبرنگار ما از رهگذری جاده کابل که عکس دوکتور نجیب الله را خریده و بدست داشته پرسیده است : راجع به این شخص  چه میداند؟

گفته است: (کارنامه های ماندگار ازین  شهید با نام را همه ی مردم کشور میدانند و به ان می بالندو ارزو می برند،کاش ان می بود و افغانستان تکه و پارچه را به چشم خود میدید )

گر چه این روز بزرگ از طرف دولت برگزار نشد ولی مردم به اسقبالش برامدند و در هر جای فوتوو چهره ان عکاسی همراه با نقل قول ان و در و دیوار نصب گردیده بود .عکسهای انرا مردم خرید نموده  و برایش احترام می گذاریدند.

امان معاشر،خبرنگار آزاد