موج های تحول همزمان با باد های تعلل: احمد سعیدی


images 
در گیر ودار بازار إئتلافها و معرفی کاندید ها باد های تعلل از اوج قله های هندوکش به وزیدن گرفت ودرخت بی ریشه جبهه ملی را در پای دیوار اتحاد انتخاباتی  پهلو داد در عین زمان موج های تحول برهبری خانم فوزیه کوفی خانم آگاه  مبتکر وبا انرژی کشور از طوفان آمو سر شکید وتلاش دارد جای نا امیدی های تعلل جبهه ملی را پر کند.وقتی تعلل میگویم هدفم بهانه کرشمه وطناز های أعضای جبهه ملی در بطن اتحاد انتخاباتی است که تا

یک هفته قبل بمثابه بزرگترین اپوزیسیون دولت چشمهارا بسوی خود دوخته بود اما افتراق وتشتت با تعلل باد های صر صر از آنطرف مرز ها بنام اجیر استخبارات خارجی ویا کشور های همسایه  بی مایه وبی پایه بودن أعضای جبهه ملی را به همه افشاء ساخت و قباء خلافت آحتمالی را ازتن این پیکر نحیف بر داشت آنجائیکه الحاج محمد محقق با آعلان همراهی با داکتر عبدالله عبدالله حرف وفاداری با اتحاد انتخاباتی یاد کرد ودو همتا وهمراز جبهه ملی  یعنی آقای احمد ضیاء مسعود رئیس جبهه  و جناب  امر الله صالح عضو ارشد ورئیس سابق ریاست امنیت ملی  با وزش باد های تعلل از اوجهای هندوکش غبار وابستگی وأجیر بودن را بر چهرۀ یار دیروز شان محمد محقق مالیدند وجهت سفید کردن واقعیت آماده دقالباب به دروازه داد گاه عالی کشور شدند .این چیزیست که حریف هیا شان با بذل ملیون ها پول بدست آورده نمیتوانستند.( به نقل از نشریه سایت خبر بخدی مورخ جمعه 5 میزان 1392 ساعت ٢١:٤٣)

در آستانه انتخابات، تنش ها میان سران جبهه ملی افغانستان شدت گرفته است

پس از آنکه محمد محقق و جنرال دوستم از سران ارشد جبهه ملی توافقاتی با ایتلاف ملی به رهبری داکتر عبدالله و ارگ ریاست جمهوری انجام دادند، میان برخی از سران این جبهه تنش های جدی شکل کرده است.
درتازه ترین رویداد، محمد محقق با نشر نامه ای از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک، شماری از سران جبهه ملی را متهم به نداشتن پایگاه اجتماعی و عدم مقبولیت بین المللی کرده است. احمد ضیا مسعود، محمد محقق و جنرال عبدالرشید دوستم از رهبران ائتلاف ملی بودند درنامه محقق آمده است: “در دور قبلى انتخابات ما وجنبش قرارداد کردیم که یکجا برویم ونیز قرار شد که با توافق استاد ربانى از کاندیداتورى داکتر عبدالله حمایت کنیم که اوراق تکت انتخاباتى داکتر عبدالله روى میز من بود که در آخرین لحظات برادران جنبش خود را عقب کشیدند و بحث حمایت از کرزى مطرح شد.” محقق در این نامه تایید کرده که ترکیه نقشی اساسی در توافق او و جنرال دوستم با حامد کرزی داشته است. او، در این نامه از خواست معاونیت ازبیک ها برای ریاست جمهوری نیز انتقاد کرده و گفته است که این خواسته ها، از سوی افکار عمومی قابل قبول نیست. محقق دلیل پیوستنش به تیم داکتر عبدالله را عدم وفاداری کرزی به پیمان های قبلی، کمین های سیاسی شماری از سران هزاره در راه او برای پیوستن به تیم ارگ از جمله استاد خلیلی و نیز توافق سران عمده جمعیت اسلامی روی عبدالله خوانده است. عضو پیشین جبهه ملی در نامه اش تاکید کرده که احمد ضیا مسعود از سوی کشورهای خارجی تایید نشده و بنابر این او(محقق) حاضر نشده است در تیمی باشد که احمد ضیا، در راس آن باشد. در نامه او آمده است: “طى جلساتى که با کشورهاى ذی دخل در قضیه افغانستان داشتم به شمول کشورهاى شرقى و غربى هر قدر که احمد ضیاء را مطرح میکردیم هیچ کدام شان در انتخابات آینده بالاى ضیاء لنگر نداشتند پس چطور میتوانستیم با کسى تیم بسازیم که نه حمایت داخلى دارد و نه مقبولیت بین المللى.” او همچنین در این نامه، امرالله صالح را متهم به نداشتن پایگاه مردمی، تهمت زنی و استفاده از موقعیت احمد ضیا مسعود، کرده است. محقق گفته است: “از داخل، تاجکان فقط صالح را دارد که ایشان پایگاه اجتماعى قوى ندارد و فقط در تهمت زدن مهارت دارد، بودن صالح در کنار احمد ضیاء که آنهم نه براى احمد ضیاء بلکه به مقصد خود دلبرى کند.” محمد محقق از سران پیشین جبهه ملی در این اواخر به تیم داکتر عبدالله عبدالله پیوسته و گفته می شود که قرار است به عنوان معاون دوم آقای عبدالله ثبت نام کند.
ارتباط محقق با سازمان های استخباراتی
با این حال امرالله صالح، عضو دیگر جبهه ملی در پاسخ به نامه محمد محقق مدعی شده است که مصارف تلویزیون راه فردا و معاش کارمندان آن را سازمان های استخباراتی می دهد. او گفته است: “من مانند شما (محقق) تلویزیونی که مصارف آنتن هایش را یک سازمان استخباراتی و معاش کارمندانش را سازمان استخباراتی دیگر بدهد ندارم.” محقق دلیل پیوستنش به تیم داکتر عبدالله را عدم وفاداری کرزی به پیمان های قبلی، کمین های سیاسی شماری از سران هزاره در راه او برای پیوستن به تیم ارگ از جمله استاد خلیلی و نیز توافق سران عمده جمعیت اسلامی روی عبدالله خوانده است.
رییس پیشین امنیت ملی، محقق را متهم کرده که قبل از گرفتن تصمیم های سیاسی به سه کشور سفر می کند و پیمان هایش را در سفارت خانه ها و مهمان خانه های استخباراتی امضا می کند. صالح خطاب به محقق گفته است: “این معاون شما بود که با اسناد جاسوسی با (آی اس آی) دستگیر شد و اگر سیاست تضرع و دستبوسی شما به ارگ نمی بود او باید زندانی می شد.” صالح در بخشی از نامه اش محقق را متهم کرده که در پیوند به نامه اش در باره دخالت های ایران در افغانستان، گفته است:” او برادر با کسیکه آب و نان و خرچی ما را می دهد چه غرض داری.” رییس پیشین امنیت ملی، از محقق خواسته تا اگر واقعا معتقد به تهمت زنی او (صالح) است، به استره محکمه مراجعه کند. او گفته است: “شما بر من تهمت بسته اید که من تنها تهمت بستن را یاد دارم. حالا اگر این حرف ها نیز تهمت است پس ستره محکمه از خانه هر دوی ما زیاد دور نیست.” پیش از این نیز محمد محقق و امرالله صالح، در پیوند به مقاله رییس پیشین امنیت ملی درباره دخالت های ایران در افغانستان، نامه های جنجالی نوشتند که باعث واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی شد.

واکنش احمد ضیا مسعود رییس جبهه ملی
با این حال احمد ضیا مسعود، رییس جبهه ملی با نشر اعلامیه ای گفته است:” انتظار نمی رفت تا آقای محقق به عنوان یک سیاستمدار با تجربه بخاطر توجیه تصمیم خلاف جمعش به اتهامات و روایت های وارونه به آدرس جبهه ملی، متوسل شود.”
مسعود، تاکید کرده که اعضای ارشد رهبری جبهه ملی افغانستان باور به رای و تصمیم ملت افغانستان دارند وهیچ نوع رایزنی در ارتباط به سرنوشت انتخابات افغانستان با کشورهای بیگانه نداشته و به جناب استاد محقق نیز چنین وظیفه یی را نسپرده اند. در این بیانیه تاکید شده ” مشاوره هایی که جناب ایشان از آن یاد آوری کرده اند کار شخصی شان بوده هیچ ربطی به جبهه ملی افغانستان ندارد.”.) به باور نویسنده استاد محقق با دو دست سه چهره را سیلی باران کرد: جنبش ملی :عهد شکن، احمد ضیاء نا مقبول در بیرون وامر الله صالح بی پایه درداخل. چنانچه در صفحه فیس بک خود نوشته:

 در انتخابات گذشته هم جنبش در آخرین لحظه مارا ترک ومجبور ساخت با حامد کرزی یکجا شویم. عضو پیشین جبهه ملی آقای محقق  در نامه اش تاکید کرده که احمد ضیا مسعود از سوی کشورهای خارجی تایید نشده و بنابر این او(محقق) حاضر نشده است در تیمی باشد که احمد ضیا، در راس آن باشد.او همچنین در این نامه، امرالله صالح را متهم به نداشتن پایگاه مردمی، تهمت زنی و استفاده از موقعیت احمد ضیا مسعود، کرده است.چیزیکه احمد ضیاء مسعود را خیلی افسرده ساخت.اما نمیدانم کدام به عهد خود باقی مانده استاد محقق طبق فیصله اتحاد انتخاباتی تا هنوز در کنار داکتر عبدالله عبدالله است .حال معلوم نیست آقای مسعود داکتر عبدالله را ترک گفته ویا جناب محقق نا آگا هانه وارد معامله و پیش قدم در بازی شده است.

ستره محکمه دور نیست:جناب امر الله صالح. ارتباط محقق با سازمان های استخباراتی با این حال امرالله صالح در پاسخ  گفته.من مانند شما (محقق) تلویزیونی که مصارف آنتن هایش را یک سازمان استخباراتی و معاش کارمندانش را سازمان استخباراتی دیگر بدهد ندارم.”رییس پیشین امنیت ملی، محقق را متهم کرده که قبل از گرفتن تصمیم های سیاسی به سه کشور سفر می کند و پیمان هایش را در سفارت خانه ها و مهمان خانه های استخباراتی امضا می کند.

آقای صالح خطاب به محقق گفته است: “این معاون شما بود که با اسناد جاسوسی با (آی اس آی) دستگیر شد و اگر سیاست تضرع و دستبوسی شما به ارگ نمی بود او باید زندانی می شد.” اما یکماه قبل شخص امر الله صالح به دعوت همین معاون که منظور داکتر حسین یاسا میباشد عازم مونشن آلمان شد ودر کانفرانس وی زیر عنوان پروسه مونیخ شرکت کرد.اامر الله صالح گفته است: “شما بر من تهمت بسته اید که من تنها تهمت بستن را یاد دارم. حالا اگر این حرف ها نیز تهمت است پس ستره محکمه از خانه هر دوی ما زیاد دور نیست.”                

: اما موج های تحول:موج های تحول چه سبز باشد وچه آبی در قلب جهنده وپر تپش اسیا یعنی افغانستان یک حرکت توفانی است که امید وارم همه  خس وخاشاک را از سر راهش بر دارد.وچه بهتر که ابتکار ورهبری را یک خانم با ااستعداد وبا ستاره در آسمان غبار الود افغانستان بدوش دارد . نویسنده این مقاله حین افتتاح موج تحول در هوتل اورانوس خطاب به حضار و به خانم کوفی گفتم این جنبش یا این موج تحول باید درست مدیریت و رهبری شود سیاسیون که به نرخ روز نان میخورند و با کوچکترین وعده 180 درجه تغیر موقف میدهند جای در موج های تحول نداشته باشند گرچه میدانم  تبصره اضافی قبل از وقت است برای خانم کوفی که من اورا خانم آهنین خطاب میکنم  وتیم همراهش مؤفقیت آرزو میکنم.