شوراي محترم علما بمب گذاري در قرآنکریم را ناديده نگيرید : احمد سعیدی

E6BEDFCE-1FE3-4457-8C46-DC8C44CC770E_mw1024_n_s
خودم در علوم ديني  تحصيلات عالي تخصصي همه جانبه ای که علمای جید کشور دارند، ندارم اما آنقدر  مي دانم و از علما شنیده ام  و باور مطلق دارم كه دين مقدس اسلام از هر نگاه از جمله كامل ترين اديان بوده چنان که دین مبين اسلام دارای احکام واساسات ثابت، جاودانه وپایدار است. اما نه تنها خودم را بل در بعضی قضایا  و حوادث غیر اسلامی  عدم موقف گیری های شورای محترم علما آن هم در قضایايی که نهایت غیر اسلامی و تکان دهنده است مردم را نسبت به برخی از مسايل به تشويش مي اندازد . بطور  مثال بمب گذاری در بین قرآن کریم و انفجار دادن آن در خانه خدا در ولایت لوگر خیلی تکان دهنده و جنایت نا بخشودنی است. به یاد دارم که چند سال قبل امریکایی ها در بگرام به قرآنکریم کتاب مقدس ما مسلمانان بی حرمتی کرده بودند شورای علما واکنش نشان داد تظاهرات راه اندازی شد، تعداد زیادی کشته و زخمی شدند اما در مورد آنچه که در لوگر صورت گرفته دهن ها مسدود و زبان ها مسکوک است.

 

به شمول من  هیچ انسان با وجدان و مسلمان عملکرد های نادرست نظامیان خارجی را که در بگرام یا در جا های دیگر انجام داده اند نمی تواند بپذیرد اما نمی شود از نابسامانی های دیگر چشم پوشید، جنایات هولناک دیگر مانند حادثه ولایت لوگر آن هم به روز اول عید قربان و بی حرمتی به قرآن شریف  آنهم در مسجد جامع در کشور صورت گرفته و می گیرد علمای محترم حرف به زبان نمی آوردند علمداران دین باید تنها از خدا (ج) بترسند نه از دیگران. در روز جمعه همین هفته جهت ادای نماز به مسجد طبق همیشه رفته بودم، انتظار داشتم امام مسجد ما در مورد جنایتي که در لوگر صورت گرفته حرف بگوید، هر قدر انتظار کشیدم چیزی نگفت تنها در مورد گوشت و پوست قربانی صحبت کرد، ما توقع داریم تا شورای علمای کشور در  امر بالمعروف و نهی عن المنکر همه جانبه و فراگیر عمل کنند، ما باید عملیات انتحاری مسلحانه و بمب گذاشتن در بین قرآن شریف  را نادیده نگیریم.

علمای محترم بهتر می دانند که جرایم وخطا های بیشماریست که از دید اسلام بنام گناه کبیره یاد شده وحرمت قطعی آن به نصوص وآیات بیشمار قرآن کریم وهدایات پیغمبر روشن است مانند: شرک، همکاری با ستمکاران، رشوت، خاک زدن به چشم مردم، خوردن مال یتیم، قتل انسان های بیگناه، سحر و جادو، دروغ، تهمت و سخن چینی، سر کشی از فر مان والدین، دزدی اختلاس وگناه های مدرن فعلی چون تعرض به بیت المال مانند غصب زمین های بیت المال، قاچاق مواد مخدر، خویش خوری، بیعدالتی، انتحار و انفجار و صد ها گناه های کبیره دیگری به شمول حادثه درد ناک ولایت لوگر  که هر روز اعضای محترم شورای علما و همه مردم افغانستان به چشم سر می بینند و مشاهده می کنند. مردم افغانستان انتظار داشتند و دارند تا علمای کرام در روشنی احکام دین وتفسیر قانون قبل از فرمایش دولت، منکرات را بر جسته ومر تکبین جرايم کبیره را محکوم نمایند ، فتوا صادر نمایند علیه آنان که در خانه خدا بی حرمتی می کنند هیچ تعلق به دین اسلام ندارد فتوا صادر
نمایند

اما خدا نکند در مقابل این جنایت، شورای محترم علما تا آخر خاموش بماند و لب نگشایند چه انتحار های مسلحانه یا بمب گذاری ها درمساجد و تکایا که عمل گروهي بنام طالبان و دستور مفتیان قصه خوانی مدرسه اشرفیه مدرسه، حقانیه اکوړه ختك پشاور  و ده ها مدارس ديگر است، سال هاست که باعث مرگ های دسته جمعی میشود. اما گاهی واکنش شدید از طرف علمای کرام ما قرار نگرفت که نگرفت و حتی در محافل خصوصی وجمع جوانان خونگرم، در آن طرف مرز  گفته شده که حملات انتحاری یک عملیه اشتهادی بوده بخاطر از بین بردن دشمن جواز دارد. اگر این دشمن تنها کفار ومتجاوزین می بود باز هم قابل تأمل بود واما اگر ملا امامان، مردم عام و نماز گزاران و یک والی خوش نام و خدمت گزار  باشد، درآن صورت سکوت در برابر وحشت انتحار خیلی ها سوال بر انگیز است و اگر جزای هر دو را مساوی و “کشندۀ نفس عامل” می پندارید، لازم می افتد تا توضيحاتی را در مورد تفاوت این دو عملیه حضور شما به عرض برسانم.

فرق انتحاری با گناهان دیگر:انتحار مسلحانه که در شکل و شمايل انفجار مواد خطر ناک وکشنده در بین نماز گزاران در مسجد ویا عابرین راه صورت می گیرد، از دو منظر با دیگر اعمال تفاوت دارد. اول انتحار توسط چهره های نادیده ، شریر و ناشناخته طور آنی صورت می گیرد. دوم باعث نابودی کتله عظیمی از انسان ها گردیده، هستی و دارايی های ملی را نیز به آتش می کشد و اما گناهان دیگراز خود افراد و مکان مشخص دارند که آن هم باید بخشیده نشود اما (انتحار مسلحانه) بمب گذاری ها از مردم قربانی بی حساب می گیرد تا طريقۀ خشونت و کشتار زنده ماند. هرگاه عاملین گناهان دیگر را در پهلوی انتحارمسلحانه که عمل جنایتکاران شریر وتباهکن است، قرار گیرد، درآن صورت وجدان سالم جریحه دار و بنیاد انصاف وعدالت صدمه می بیند. بلی تعذیب نفس گناه دارد وقتل نفس گناه بزرگتر، مگر این باعث می شود تا آنرا با انتحارمسلحانه که قتل عام مردم بیگناه کودکان و زنان و پیرمردان بیدفاع و حتی امامان مساجد و نماز گزاران را در پی دارد، یکسان مقایسه کنیم، بسيار غيرمنصفانه خواهد بود.