بز کشــــــی ُ گفتار سبک وتوهین امیز دکتور اشرف غنی احمدزی

دوستان :

به  این  ویدیو  به دقت گوش دهید و از استعمال  الفاظ  خیلی  سبک وتوهین  امیز اشرف  غنی که  میخواهد مقام ریاست جمهوری  را تصاعب  نماید ُ آینده  کشور را چگونه  تصور  میدارید . تهیه  ویدیو  از شفیع عیار 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.