افتتاح نمايندگي رسمی شركت هوایی آريانا افغان در ترکیه : خلیل الرحمن سلحشور


آریانا

دفتر نمايندگي شركت هواپيمايي آريانا افغان كه تنها شركت هوايي دولتي افغانستان است با بهره گيري از هواپيماهاي بوئينگ و ايرباس در هفته با انجام دو پرواز اقدام به نقل و انتقال مسافر و بار از انقره و  استانبول  به كابل مي نمايد.

اين شركت با توانايي حمل 140 مسافر و 12 تن بار در هر پرواز، روزهاي جمعه از انقره و روزهاي سه شنبه از استانبول به مقصد افغانستان و بلعكس اقدام به جابجايي مسافر و بار مي نمايد.

نماینده گی رسمی  آریانا در انقره و استانبول در پهلوی اینکه مسئول تمام مسایل وعملیات پرواز ها ی آریانا در شهر انقره و استانبول  میباشد مسئولیت خدمات مسافرین ، بررسی طیارات وبخش کارگو را هم به عهده دارد . این نمایندگی  در عرصه فروش تکت ها ، بازبینی از اجناس مسافرین ورهنمائی لازم جهت آگاهی مسافرین در باره پرواز ها نیز انجام میدهد.

نمایندگی رسمی شرکت هوایی آریانا افغان ، با گشودن دفاتر جدید در شهرهای استانبول و انقره و کارمندان مجرب آماده خدمت به مشتریان خارجی و داخلی و همچنان یگانه نماینده رسمی است که زمینه تخفیف تکت برای دیپلوماتها و محصلین را هموار نموده و به عهده گرفته است.

این نمایندگی وظیفه ومسئولیت های ذیل را به عهده داشته و بعنوان نمایندگی رسمی شرکت هوایی آریانا انجام میدهد. 

1 – ترتیب ، تنظیم ، کنترول وبررسی از تمام امورات اجرائیوی نماینده گی  استانبول و انقره.

2 –  اداره ، کنترول وانسجام فعالیت ها ، اجراات کاری پرسونل ، طرز برخورد کارمندان با مسافرین ، سیستم فروشات تکت ، رهنمائی وآموزش لازمه برای کارمندان به شکل متداوم .

3 – تحلیل ودریافت ضرورت ها ونیازمندی های نماینده گی وتلاش در عرصه اکمالات بموقع وسایل ومواد ضرورت آن اداره بخاطر جلوگیری از سکتگی وضیاع وقت نماینده گی مربوطه استانبول و انقره.

4 – جستجو ، تحلیل ومقایسه کردن وظایف وفعالیت های نماینده گی مربوطه را با دیگر خطوط هوائی وابراز نظر از شناسائی عوامل مشوق کننده وسد ها در راستای بهتر ساختن امورات کاری نماینده در شهرهای استانبول و انقره وراپور دهی آن به مدیر بخش یا آمر نماینده گی های داخلی وخارجی دآریانا افغان هوائی شرکت .

5 – گسترش ، انکشاف وتوسعه بخشیدن به روند دسترسی مشتریان به ارایه خدمات مشتریان وموضوعات تجارتی .

6 – تأمین روابط نزدیک با تهیه کننده گان عرضه خدمات هوائی وپا بر جا داشتن ارتباطات محکم ومتداوم نماینده گی مربوطه را با دیگر نماینده گی های داخلی و خارجی  این شرکت وهمچنان بر قرار کردن روابط کاری وگزارشات پیشرفت کار ، ارایه مشکلات موجوده ، نظریات وپیشنهادات به اداره مرکزی د آریانا افغان هوائی شرکت .

7 – نظارت  برسی وهمآهنگی فعالیتهای ( نگهداری جای مسافرین یا ( passenger Reservation  ) تهیه تکت ، خدمات کارگو ، اعزام طیاره ودیگر وظایف لازمه ) نماینده گی جهت حاصل نمودن اطمینان خویش از تطبیق مسائل فوق الذکر مطابق به قانون ، اصول ، پالیسی ومقررات د آریانا افغان هوائی شرکت .

8 – تهیه راپور ماهوار ، ربعوار و سالانه از فعالیت های نماینده گی د آریانا افغان هوائی شرکت در ولایت مربوطه وهمچنان در صورت تقاضا ولزوم دید مقامات اداره تهیه راپور در عرصه وقت . اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف شرکت سپرده میشود .

آدرس و شماره های تماس نمایندگی آریانا قرار ذیل است:

نمایندگی رسمی آریانا افغان

جاده تهران، مرکز تجارتی کاروم  منزل چهارم شماره 416

کاواکلی دره  چانکایا انقره

تلفون: 05301089041 – 0530 108 9043
ایمیل: arianaankara@flayariana.com

 

 

 

 

 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.