سخنان خانم مریم احمدزی میسحی ُ توجه لاز م نماید نباید خونهای پاک شهیدان گلگون کفن بخاطر به قدرت رسید ن حاجی احمدزی با همسرمسیحی فراموش گردد : RA- Rastakhiz‎‏‏

   1939490_3985211326910_403742816_nشاهدخت اشرف غنی احمدزی 

من مخالف این آزادی نیستم. خداوند دخترش را با سعادت داشته باشد. اما وقتی خود را کاندید ریاست جمهوری میکنید همین آرزو و همین زنده گی آزاد را برای مردم خود نیز وعده دهید.

از روی تظاهر کیش و تسبیح نیانداز، حج باطل نرو، از دهن گیلنه آب نخور، اکتهای قمار بازها و اوباشها را نکو، سر ملت گوسفندی و سیاه پتین خود را شیر شیر و کفتر شیرازی و ملاقی نساز!
 مريم غني دين عيسوي 

دختر جناب اشرف غني احمدزي در يكي از كلوپ هاي رقص يا ديسكو ها در نيويورك در حالي نوشيدن الكول عكس إفشاء شده توسط دوست پسر قبلي اش (لوران) اسپانيايي الأصل مقيم نيويورك اين يكي از عكس هاي است كه اندكي خوبتر است از ديگر عكس هايش 

اگر حاجي اشرف غني كوشش كند كه باز هم با إحساسات مردم غريب ما بازي كند عكس هاي بشتر نشر خواهد شد. 

بهتر است كه دو باره از بلند پر واري هاي خود عقب بنشيند.