هشتم مارچ به همه مادران و خواهران گرانقدر م عـــــــــــــرض تبریک میدارم نهضت زن در سنگلاخ تعصب – نوشته نذیر ظفر ورجیــــــــنیا – امریــــــــــــــکا : دوستان این نوشته حقوق زنان را در تاریخ اسلام تشریح میدارد ُ حتما بخوانید

2ngzlux

شمع زن است روشنی بخـش جهان ما

از زن رسیده ســوی تــمدن   زمان ما

گر فیلسوف و مخترع و مکتشف شدی

بی زن نـــــبود این همه نام و نشان ما

زن گشت با عث همه معراج و ار تقا ء

در اوج آسما ن و فـــضا شد  مکان ما

بودیم نخل کو چـــــکی  در باغ روزگار

هر میوه وصــــــف میکند از باغبان ما

یارب ظفر نصـــــــــیب زنان جهان نما

سالـــــــک بود به قا فله و کار وان ما

در جامعه سنتی ما از قدیم الایام مرد سالاری حکمفر ما بوده و تفکرات همیشه بر مبنای بر تری مرد ها نسبت به زنان قلم خورده و نگاه ژرف و حقبینانه در

مورد وجودنداشته است .

مسلم است که افغانستان یک کشور اسلامی است و الحمد الله همه ما مسلمان استیم مگر حقوق زنها درین جامعه سنتی بر مبنای دین مقدس اسلام هم مراعات نشده و برای وضاحت مطلب آیه مبارکه از ایات کلام الله مجید را طور شاهد به خوانش عزیزان ارایه میکنم در سوره مبارکه الحجرات آیه 13 خداوند بزرگ ج فر موده : (( یا ایها الناس انا خلقنا کم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر ))   سوره حجرات ایه 13

تر جمه : (ای مردم شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید . در حقیقت ار جمند ترین شما نزد خداوند ؛ پر هیز گار ترین شماست بی تردید خداوند دانای آگاه است .)

با استناد به این آیه کریمه فقط هر که پر هیز گار تر باشد مقامش نزد حضرت ربانی ج نزدیکتر است و درین جا هیچ نوع بر تری مرد بر زن نبوده نیست و اشاره نشده  وبر تری جنس اصلا مطرح نشده؛ ما که ایمان به این کتاب مقدس داریم و صریحا در آن تذکر یافته به کدام سند دیگر میتوان مرد را نسبت به زن تر جیع داد؟

در تواریخ اسلامی و تاریخ کشور ما همیشه زنان در ادوار مختلف رسالت عظیمی در اجتماع داشتند که پیوسته در کار های اجتماعی ؛ رزمی و سیاسی دوشادوش مردان وظیفه انجام داده اند برای تنویر مو ضوع فقط از حادثه المناک کر بلا و قیام حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام و فدا کاری زنان اندکی شواهد میاورم : همه پژوهشگران اسلامی معتقد اند که اگر علیا مکرمه زینب خواهر حضرت سید الشهدا حسین علیه السلام در کر بلا نمیبود این قیام در اذهان تاریخ نا بود میگردید و بیانات رسا و عا لمانه زیب سلام الله علیها و خطبه هایش در راه کوفه و شام بود که توانست دژ پر ستم و جباری یزدید را واژگون کند و اذهان مردم زمانه اش را روشن سازد ؛ زینب ع زن با دانش و بینش بوده و این خود گویاست که آموزش و علم برای زن و مرد فرض بوده اگر زینب ع خطبه هایش را قرائت نمیکرد حق در تعلیق قرار میگرفت پس معلوم است که در اسلام زن حق سخنوری و کسب دانش را دارد و میتواند در جامعه کار کند و از حقوق خود دفاع کند که متا سفانه عده یی از تیکه داران دین اصلا اشاراتی درین موضوعات نکرده و نمیکنند بخاطریکه منافع شان در مخاطره قرار میگیرد .

تاریخ کشور ما همیشه شاهد فدا کاری رزم و فعالیت زنان بوده و در ادوار مختلف  زنان با قهر مانی ها و ایثار شان مردان را در قافله زنده گی مدد رسانده اند تاریخ غبار سند معتبر ایست که میتوان از آن فقره یی را طور شاهد ارایه کرد: در تاریخ غبار در شهامت زنان چنین نگاشته شده : ( در جنگ دوم افغان و انگلیس در جنگ جبال کابل بود که مردم بیرق های رنگارنگ را بر افراشته و زنان کابل وظیفه آب و نان رسانی مبارزین ملی را در قله های کوه ها بدوش گر فتند دسته جات این شیر زنان با کوزه های آب و بسته های نان مثل آهوان در سنگلاخ های جبال میدویدند و جنگ آوران دلیر را تغزیه مینمودند و غبار در ادامه مینگارد 400 نفر از زنان کابل درین وظیفه سهم گر فتند و 83 نفر آنان در جنگ کوه آسمایی شهید شدند )  صفحه 629 تاریخ غبار.

بیایید با آن تیکه داران دینی که همیشه زن ستیزی نموده اند برسانیم که این زنها که در مقابل استقلال وطن کوشیدند و عده یی شان شهید شدند آیا مسلمان نبودند و افغان نبودند ؟ مسلم است که هم مسلمان بودند و هم افغان بودند اما تیکه دار دینی نبودند .

بد بختانه که احقاق حقوق زنان در کشور ما همه تحت شعاع مرد سالاری و تعصبات میان تهی عده یی بنیاد گرا قرار گرفته که علیه این خشونت های متعصب باید علم مبارزه را بر دوش ها کشاند و نگذاشت ازین بیش زنان ما در تاریکی قرون وسطایی و تحت جبر زمان قرار گیرد .

زنده باد نهضت نسوان و نا بود باد خشونت علیه زنان قهر مان ما .