شعر خیلی زیبا بنام دروغ بود : کتایون احمدی

ز ابتدا سرود وفایت دروغ بود

بغض گلو و تن صدایت دروغ بود

از ابتدا که پا به حریم ام گذاشتی

گام نخست و لرزش پایت دروغ بود

وقتی که فکر می کنم آن روزهای سرد

حتا که جنگ و قهر و جفایت دروغ بود

گفتی خدا ترا به من ازعشق هدیه کرد

حالانکه دین و عشق و خدایت دروغ بود

دیگر به ناز دانه ترین خاطرات تو

تف می کنم! که حال و هوایت دروغ بود