اعلان فاتحه: مرحومه بی بی حاجی مریم صدیقی، سابق آریشگرتلویزیون ملی افغانستان


بی بی حاجی حورا صدیقی مادر
شریفه صدیقی خواهر
خواجه امان الله صدیقی
خواجه نصرالله صدیقی
الحاج خواجه خلیل الله صدیقی
خواجه حفیظالله صدیقی و خواجه نورالله صدیقی برادران
داکتر شیما صدیقی، ممتاز صدیقی و هیره صدیقی خانم های برادران
خلیل الله زبیح شوهر خواهر
جاوید زبیح، هارون زبیح، عبیدالله زبیح، ریتا زبیح و فوزیه زبیح خواهرزاده ها
خواجه عنایت الله صدیقی،خواجه حمیدالله صدیقی، میتا صدیقی، علی صدیقی،کرولین صدیقی کریشمه صدیقی، پروانه صدیقی ، ریتا صدیقی، رویا صدیقی، اقلیما صدیقی برادرزاده ها ،خواجه غنی صدیقی،خواجه زمری صدیقی،خواجه امین الله صدیقی، پسران عمه ، پروین صدیقی، انجلا صدیقی، افغانی صدیقی، دختران عمه، ضیاوالدین صدیقی، امام الدین صدیقی،پسران کاکا نسبت وفات بی بی حاجی مریم صدیقی سابق آریشگر تلویزیون ملی افغانستان به اطلاع دوستان میرسانند که جنازه بتاریخ 14 مارچ 2011 میلادی روزدوشنبه ساعت دو بعداز ظهردر هدیره مسلمانان شهر روتردام هالند بخاک سپرده میشود. فاتحه زنانه ومردانه از ساعت سه تا ساعت پنج بعدازظهرهمان روز درمرکز فرهنگی واسلامی شهر روتردام هالند گرفته میشود. برای معلومات بیشتر میتوانید با تلفون های ذیل در تماس شوید .
انا الله وانا الیه راجعون
ادرس ونمرات تلفون:

adress
Stichting Cultureel Centrum Iman voor Afghanen in Nederland
Karel de Stouteplein 23
3082  RM   ROTTERDAM

For more information call
0031614140377
0031624240297
003161716317