تفاوت و تقابل دو ديدگاه در مورد تروریزم : احـــــمـــد ســعــیــدی

 

احمد سعیدی سر تاج عزیز مشاور امنیتی وزیر اعظم پاکستان بعد از برگشت از افغانستان به رسانه های آن کشور سفر خویش در کابل را پر بار تعبیر نموده و از سفر قریب  الوقوع رئیس جمهور افغانستان به پاکستان خبر داده است نمیدانم پاکستانی ها کودن اند یا ما را بی خبر از آنچه که در کشور ما می گذرد میدانند تردید وجود ندارد که حمایت دوامدار از تروریزم و بحران آفرینی در منطقه در گذشته و حال  اصلي ترين مشکل است که رهبری آنرا در  كانون تحولات منطقه بگونه‌اي كه تاثيرگذار استخبارات و نظامی گران پاکستان بطور دوامدار به عهده دارند، و در این راه آنچه که در توان داشته و دارند دریغ نکرده اند، اگر این وضیعت و مشکل آفرینی های پاکستان کنترول نشود در دراز مدت نه تنها منطقه را زیاد تر آسیب پذیر میسازد بلکه  اکثر نقاط  جهان را آهسته آهسته در بر خواهد گرفت .

ارزيابي های که من از  تحولات منطقه در حوزه مبارزه با تروريسم و حمايت پاکستان  از این گروه ها دارم با دو دیدگاه متفاوت و متقابل میتوان ارزیابی کرد  ديدگاه‌هايي كه در قالب ديدگاه زمامداران افغانستان وجود دارد و دید گاه که نزد زمامداران پاکستان و امریکا وجود دارد تفاوت زیادی که در خور توجه است مشاهده میشود .  گرچه  آمريكايي‌ها در افغانستان  تلاش دارند تا خود را محور صادق  مبارزه با تروریزم در این طرف خط دیورند و آن طرف خط دیورند  و حمايت همه جانبه نه تنها از افغانستان بلکه  از كشورهاي منطقه معرفي نمايند اما بررسي  ريشه‌اي و رفتارهاي پاکستان و آمريكا در این مورد  حقيقت دیگری را آشكارتر مي سازد.اما در حوزه مبارزه مستقيم با تروريسم به باور اکثر کشور های صلح خواه  جهان دولت  اسلامي افغانستان  به عنوان قرباني تروريسم بيشترين مبارزه را با اين گروه‌ها داشته است و تلفات فرزندان اصیل افغانستان که در قوت های مسلح حضور دارند این حقیقت را آشکار تر میسازد اما آنچه که پاکستان مزبوحانه انجام میدهد  كه نه تنها در مقابله با تهديدات تروريست‌ها عليه كشورمان بلكه در حمايت از ترویستان در حملات متواتر انتحاری و انفجاری به  كشور ما  قابل مشاهده و درک  است كه جهانيان نيز به آن بار بار  اذعان كرده‌اند. از سوی دیگر در نقطه مقابل پاکستان با تقسيم تروريسم به خود و بد آنها را كه در چارچوب منافع آن کشور نباشند مانند گروه حکیم الله مسعود آن ها را تروريست معرفي كرده و ساير گروه‌ های دیگر مانند شبکه جلال الدین حقانی حافظ گل بهادر منگل باغ گروه محبوب الله لشکر طیبه سپاه صحابه حرکت المجاهدین جهش محمد و ده ها گروه دیگر  را مشروع دانسته و از آنها حمایت میکنند . جهانيان فراموش نكرده‌اند که همین پاکستان بود که به همکاری  آمريكا و سعودی ‌ها طالب را ايجاد کرد و توسط نصیر الله بابر وزیر داخله وقت پاکستان بخاطر ویرانی و جنگ آفرینی  روانه افغانستان کرد تا این گروه تامين كننده منافع كشور پاکستان. و بادارانش باشند  بر اين اساس به صراحت مي‌توان گفت كه در حوزه مبارزه مستقيم با تروريسم اين افغانستان است كه در صف مقدم قرار دارد و هر روز قربانی میدهد پاکستان با ژست های فریبنده بخاطر مبارزه علیه تروریزم  برای فريب افكار عمومي سر تاج عزیز را به کابل می فرستد و داد از همکاری و مبارزه می زند در حالیکه خود ايجاد كننده تروريزم است. در حوزه ايجاد ائتلاف جهاني بعد از  2001  و حضور قوت های جهانی در افغانستان بخاطر  مقابله با تروريسم افغانستان تلاش نمود تا  تمام ظرفيت‌هاي منطقه‌اي را، با محوريت مبارزان واقعي با تروريست‌ها به كار بگیرد  اما ماجرا جویی و کار شکنی های پاکستان نگذاشت اهداف صلح خواهانه افغانستان تحقق یابد هیچ کس نمی تواند انکار نماید که امریکا تاکنون پاکستان را حمایت می نماید و پاکستان  به عنوان پدر تروريسم به همگان معلوم است  گرچه بعضی از کشور های غربی بشمول امریکا که در افغانستان حضور دارند  اذعان دارند كه ناتو و هم پیمانان آن در این کشور  بيشترين كاركرد را در مبارزه با تروريسم داشته و دارند سوال اساسی این است  اگر حقیقتاً  جهان و پاکستان  به دنبال مقابله واقعي با تروريسم اند بايد به اين جمع قربانیان ترویزم که زیاد تر مردم افغانستان اند بپيوندد. در نقطه مقابل تروریزم با در نظرداشت لانه های که در آن طرف خط دیورند وجود دارد و تا کنون در حمایه استخبارات پاکستان بدون تشویش علیه افغانستان فعالیت دارند گام های عملی بردارد هیچ تردید وجود ندارد که  مقامات پاکستانی گروه های را از ما بهتر می شناسند  که دستان شان به خون مردم بیگناه  افغانستان آغشته است  و از سوي ديگر اگر پاکستان میخواهد توسط اردوی خویش به جنگ تررویزم برود باور داشته باشد که ISI و اردوی پاکستان خود از محورهاي ايجاد و گسترش تروريسم در منطقه هستند. در راه تقویه تروریزم و جنگ افروزی در افغانستان  ، كشورهاي امارات و عربستان سعودی قطر با همکاری همه جانبه ای پاکستان  نقش را در تقويت تروریزم در افغانستان داشته‌اند. كشورهايي كه امروز در جمع ائتلاف آمريكايي ها در افغانستان حضور دارند ادعاي تلاش براي برقراري امنيت در منطقه را سر مي‌دهند.  اگر پرسیده شود که طی سیزده سال دست آورد های شما بخاطر جنگ با تروریزم چیست بزرگ نمایی می کنند اگر صادقانه از امریکا و پاکستان پرسیده شود که چرا تروریزم نابود نمی گردد  به باور من حرف دقیق  براي گفتن ندارند و حتي گناه خود را  به جرم ايجاد و تقویه  تروريسم و حمايت از حاميان تروريسم نیز میدانند  اما فاز مهم از تفاوت رفتاري افغانستان  و پاکستان را در كمك و عملکرد هاي اين دو كشور در راه مبارزه صادقانه علیه تروریزم در منطقه مي توان مشاهده كرد. پاکستانی ‌ها در حالي ادعاي حمايت و تسليح نیرو های مخالف تروریزم آن هم تحت رهبری اردوی پاکستان را در مذاکرات که با دولت افغانستان داشته و دارند  مطرح مي سازند كه در ازاي آن يا مبالغ گزافي دالری  را از امریکا طلب مي كند و يا اينكه مطالبات سياسي غیر منطقی را از افغانستان میخواهد من میدانم پاکستانی در مورد افغانستان شرایط خاص خود را دارد  براي حمايت از افغانستان در جنگ علیه ترویست  تشكيل دولت در این کشور را  بر اساس منافع خود میخواهند رقم زنند تا جای امید دارند که رهبری دولت افغانستان در سیاست های داخلی  و خارجی خود حتی با همه تصمیم گیری ها ملاحظات پاکستان را مد نظر داشته باشد.  پاکستان چه آشکار و چه پنهان به دنبال باج گيري از افغانستان به بهانه مبارزه با تروریزم و جلب کمک های فروان مالی حمايت تسليحاتي از امریکا است  . در  حالیکه   جمهوري اسلامي افغانستان  بارها اعلام داشته  بدون هيچ پیش شرط حاضر است روابط دوستانه با پاکستان و کشور های منطقه داشته باشد  چشم داشتي افغانها  صرفا براي صلح و حمايت همه جانبه از آوردن صلح و امنیت در منطقه بوده و بس به لطف خداوند بعد از سپری شدن سیزده سال  توانايي‌هاي قوت های مسلح  افغانستان اگر کمک های مالی کشور های دنیا ادامه پیدا کند  زمينه ساز پيروزي اين قوت ها با همه ماجرا جویی های که پاکستان دامن میزند  بر تروريسم و طالبان خواهد بود بهتر است مردم افغانستان و قوت های مسلح ما به بازوی خود تکیه کند چون پاکستان و حامیان بین المللی آن کشور  نشان داده اند كه صداقتي در راه مبارزه با مخالفین مسلح افغانستان ندارد  و صرفا به دنبال باج‌گيري در این کشور اند .