روز مادر

33591_170امرز تجلیل از مقام والای مادر در همه جا  جریان  دارد . بدین  وسیله  مقام  مادران عزیز را گرامی  داشته  و  بهترین  تبریکات خویش  را برای  شان  تقدیم  میدارییم.          بزرگداشت  ازمقام  والای  مادر  این  فرشته  هستی  و ادامه  دهنده  نسل بشر با  دیدن  این تصویر ُ   مادران  عذاب کشیده  افغانستان  در  ذهن ما مجسم  میگردد  و شعری  از  ( سید محمد نادر خرم ) که  گفتنی  های  مادران  درد مند  افغانستان را به زبان  شعر  بیان  میدارد ُ بیاد  مان  میآید .                                         

   الهی به  دل مادری  داغدار – به  اشکی  که ریزد به  شبهای  تار

به یاد شهیدان  غرقه به  خون  – چو  سیلاب  گونه برآید برون

به  سوز دل بندی  بی گناه  – که جز لطف ذاتت دگر نیست راه 

به زندان سردی  فتاده غمین – غم از چار سمتش گرفته  کمین 

به آواز  زنجیر  زندانیان – به سوزی  که در سینه  دارم  نهان

به آه یتیمان ظلم فرنگ – که از دست  دادند پدر را به  جنگ 

به ان نو عروس حنا بدست- غم بیوه گی  روح  شان را شکست 

به  آن بی پناهان  وامانده راه – که جز  دین و آیین ندارند  گناه 

الهی  به آن  مرغک  بینوا – که بالاست شاهین ُ به زیر اژدها 

مگر  دست فضلت نجاتش  دهد- دگر کیست  کورا حیاتش  دهد 

کنون کشورم زار  و ویرانه  است-زمام دست  افراد بیگانه  است 

الهی  وطن را تو  آزاد  کن  – دل  درد مندان  ما شاد کن 

الهی به ناموس اکبر به وقت سحر – ز جرم و زتقصیر ما در گذر 

به آن سینه ء پاک کزیاد تو – به هردم کشد ذکر فریاد تو 

دعای  مرااجابت  نما  – ز الطاف  خود رفع  حاجت  نما

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.