ناله ی پیگیر : لــــیـلا تـــیــمــوری

زندگی  بی  روی  تو  دلگیر  میگردد بیا

ابر غم  در سینه ام تقطیر میگردد بیا

در  مسیر  بی  تو بودن راه نا زیباست یار

گریه  هم  یک کاروان تصویر  میگردد بیا

ناخدای  درد با توفان غمها آشناست

بی  تو موج غصه دامن گیر  میگردد بیا

  نیست  دردی دیگرم چز درد نافرجام هجر

غربت  بی  معرفت  بی پیر میگردد بیا

ما جوانی را با نقد بی  دیاری  بافتیم

گل  به شاخ آرزو  کمپیر  میگردد بیا

باغ احساسم ندارد جز گل  زرد فراق

نرگس  از باغ  سخن  تجریر  میگردد بیا

زندگی  چیزی  ندارد  غیر  عشق  و دوستی 

عشق  از  چشم ترم تفسیر  میگردد بیا

شعر  لیلا ترجمان  هر  دل درد آشناست

ناله  از  سوز  دلم  چون  تیر  میگردد بیا