از تروریزم تا تروریزم پروری: احمد سعیدی

احمد سعیدیاحمد سعیدی تردیدی ندارم شما نیز مثل من در این اواخر بخاطر آنچه که هر روز در وطن ما میگذرد غمگین و سوگ وارید،  روز نیست که در گوشه و کنار از این کشور نظامی گران پاکستان بخاطر قتل مردم افغانستان انتحاری را کمر بسته نکنند و توشه آخرت برایش وعده ندهند و با واسکت انتحاری روانش نکنند. ادارات معلوم الحال پاکستان آدم کشان حرفوی را طور زیرکانه و با وعده های میانتهی  شست و شوی مغزی مینمایند و برای شان تفهیم میکنند بعد از انجام عمل انتحاری  شما تا روز “کن فیکون” در آغوش  حوران بهشتی در جنت الفردوس زنده گی سر شار از محبت و خوشبختی یکجا با عیش و نوش  خواهند داشت اما حقیقت چیزی دیگریست به باور من  رهبران مسلمان نمای این گروه ها  تنها میتوانند توجیه گرجنایتی  باشند که نی اسلامی است و نه انسانی بلکه  آتش به جان همه مردم کشور ما افروختن است؟

حداقل ما در وطنی که دوستش داریم و در اوطانی که در همسایگی ما هستند بخصوص پاکستان  خدای انصاف و عدالت را به درستی می شناسیم. اگر قاضی عثمان رهبر حزب اسلامی ازبکستان  و فدائیان اسلام در وزیرستان  و دنبالیچه های آنها از جهادی ها تا اتباع کشور های عربی و یا ره روان راه گم کرده  ملا محمد عمر مرحوم  طالبان تا اسامه بن لادن القاعده ، از ابومصعب زرقاوی معدوم تا هادی العامری نورچشم داعش و از سید البطاط جیش المختار مقبور تا ابوبکر البغدادی منفور این ها یکی پی دیگری بنام اسلام کشتند آتش زدند ویرانه کردند در حال که خداوند رحمان و رحیم است. خداوند پاک و بی همتا است و بنام آن و بنام اسلام جنایت کردن گناه نا بخشودنی است .

بگذارید بی پرده بگویم ، در افغانستان نوکران پاکستان به نام اسلام چی کار که نمیکند در آن طرف خط دیورند صدها نو جوان و جوان افغانی عرب چچنی و پاکستانی شستشوی مغزی داده میشوند که سر از مهر خدای رحمان و رحیم بر تابند و به قاصم جبار مکار، ایمان آورند ….

و تازه این پایان کارنیست تا هنوز خون های به نا حق ریخته در کشور های اسلامی  نخشکیده است. هر جنایتکار که در کشور های عربی دست به شورشی میزند مربیان غربی و شرقی دست و آستین بر میزنند.

در های جنگ  عراق سوریه و افغانستان را برایش میگشاید، بی خیال از اینکه حضور غول ولائی ، باعث ظهور غول نا فرمان دیگر ی خواهد شد. چندین دهه است که این را در افغانستان تجربه کرده اند اما بازهم آماده اند با غول بسازند و امتیازش دهند شاید اندکی دست از طراری و آدمکشی بردارد. همین چند روز قبل  رهبر آدمخواران بوکوحرام در نیجریه با زبان عربی مغلوط و تهوع آور مردم کامرون و غرب افریقا را تهدید کرد اگر به دنبال دمکراسی بروند که کفر مطلق است زنان و دخترانشان را میربایند و سرخودشان را هم می برند. در حال حاضر بطور نسبی

مصری ها خود را تا حدودی نجات داده اند تونسی ها هم ،  اما عراقی ها سوری ها و افغان ها در منجلاب از بدبختی ها   گرفتارند . کشور های غربی که در افغانستان حضور دارند دنبال منافع خویش اند نه منافع ملی مردم جنگ زده باور داشته باشید اگر فردا ایمن الظواهری و ابوبکر بغدادی هم حاضر به معامله شدند، با کشور های قدرتمند غربی  گذشته ها را به فراموشی می سپارید و حتی از خون سر بازان خویش نیز میگذرند؟ و همانطور که بارها امریکایی ها اعلام آمادگی کرده اند که حاضر اند  با طالبان کنار بیاید و آنها را در اداره افغانستان شریک کنند، البغدادی و الظواهری را هم به شرط کوتاه کردن ریش و بستن کراوات در حکومت کشورهایشان، بلاخره  سهیم خواهند کرد؟

ما پیروان خدای رحمان و رحیم هستیم  که  عادل است . آنچه که در کشور من هر روز شاهد آنیم

در جریان رویاروئی  تروریستان با قوت های مسلح ما روز نیست که مردمان ملکی شهر و دهات  به قتل نرسند . این وضعیت تا زمانی دوام خواهد کرد که هم مداخله گران و ابر قدرتان غربی در سیاست های خویش تجدید نظر ننمایند تا زمانی دوام خواهد کرد که در افغانستان بنام تذکره الکترونیکی مسایل قومی و زبانی دامن زده شود نمیدانم چرا حکومت وحدت ملی خود مسایل قومی و زبانی را دامن میزند  تضاد های زبانی و قومی اگر از این زیاد تر چاق و فربه شوند ریشه حکومت وحدت ملی از فشار باد این تضاد ها به زمین خواهد افتاد. و عمر رهبران حکومت وحدت ملی را از عمر مریضان سرطانی کوتاه تر خواهد کرد، اتحاد اتفاق در بین مردم افغانستان باعث بقای نظام است. بی اتفاقی و خانه جنگی بر علاوه اینکه ملت ما را به مشکل و بدبختی مواجه میسازد زمامداران را نیز از اریکه قدرت به زمین خواهد انداخت .