مکر اروپایی و توهین مرکل به خانهءکعبه :نوشته – داوود عطایی کندهاری


dawood_ataei (1)داوود عطایی  کندهاریمتاسفانه ما مسلمانان در عصر حاضر چنان محسور رسانه های غربی شده ایم که اگر انها به مقدس ترین مقدسات ما توهین بکنند، بازهم نه تنها اعتراضی نمی کنیم بلکه با انها همصدا هم می شویم. اینکه انکلا مرکل گفته { کودکان مسلمان درحالی به المان پناه می اورند که خانهء کعبه به انها نزدیکتر است! } این سخن نه تنها یک دروغ و خلاف واقعیت است بلکه یک اهانت اشکار به مقدسات مسلمین می باشد!
درحالیکه تنها کشور سوریه بیش از 6 میلیون اواره دارد، کشورالمان فقط 20 هزار مهاجر را پذیرش کرده. واین درحالی است که حداقل دو میلیون اواره سوری را کشوراسلامی ترکیه قبول کرده است… بنابراین مهاجر پذیری المان در ماقبل ترکیه بسیار ناچیز تر از انچیزیست که رسانه ها بزرگنمایی می کنند…
کشورهای مصر و اردن نیز صدها هزار اواره سوری و عراقی را متقبل شده اند … کشورهای اسلامی اعم از ایران و پاکستان وترکیه و امارات و عربستان صدها هزار بلکه میلیون ها مهاجر مسلمان خود را پذیرش کرده اند… کسانی که مکه و مدینه را از نزدیک دیده اند به خوبی می دانند که بخش اعظمی ازمردم ساکن در امارات و عربستان از مهاجرین عرب و افغانی و بنگلادیشی و افریقایی هستند!

در جاده ها و بازارهای مکه ومدینه اتباع اصلی خود عربستان بسیار کم مشاهده می شود، اغلب دوکاندارها وکسبهء شهرهای مکه ومدینه مهاجر هستند… با اینحال مرکل درکمال تجاهل و نفهمی مکه مکرمه را نسبت به سرنوشت مهاجرین مسلمان به بی اعتنایی متهم می کند… بنابراین جا دراد که یاد اور بشویم که انکلا مرکل که خود وارث فاشیست ترین کشور دنیا و وارث کثیف ترین جنایات تاریخ بشر توسط فاشیست های هیتلری می باشد؛ اصولا در مقامی نیست که در چنین مسائلی اظهار نظر بکند. خانم مرکل برای کودکان المان انقدر داستان و قصه از هلوکاست و کوره های ادم سوزی و جنایات اجداد نازی شان دارد که گمان نمی کنم نوبتی برای قصه اوارگی کودکان سوری باقی بماند..
از طرف دیگر سوال مهم این است که چرا درحالی که همه روزه هزارها مهاجر در پشت درهای بسته اروپا غرق و کشته می شوند، فقط مرگ یک کودک کـُرد، اسطوره می شود!؟
اگر به تبلیغات شدید بی بی سی و صدای امریکا در ایجاد جنگ ونفاق بین کـُرد ها به ضد عرب ها و ترک ها کمی دقت و توجه بکنیم، به خوبی روشن است که هدف کشورهای اروپایی از این اسطوره سازی مرگ یک طفل کـُرد چیزی جز تحریک احساسات قومی کـُردها به ضد ترک ها و عرب ها نمی باشد … از زمانی که کشورهای صلیبی ناتو به خاورمیانه لشکرکشی کرده اند اشکارا کـُردها را وسیله برای جنگ با سایر برادران مسلمان عرب و ترک شان قرار داده اند… پس می بینیم که این بشر دوستی های کاملا مزورانه و مکارانه خانم انکلا مرکل نیز ادامه همان درنده خویی و جنگ طلبی و جنگ افروزی فاشیستی هیتلری می باشد که در پس ماسک عوامفریبانه بشر دوستی پنهان داشته می شود …
امروزه همگان به خوبی می دانند که تمامی جنگ ها و ناامنی ها در خاورمیانه از زمانی اغاز شده است که قوای صلیبی ناتو به کشورهای اسلامی لشکر کشی کرده اند و مسئولیت تمامی حوادث خاورمیانه به دوش انهاست… و رهبران غرب که بهتر از هرکسی این موضوع را میدانند برای تبریه خود ، به اتهام زنی و تبلیغات فریبکارانه دست میزنند…
8/6/1394
داؤدعطایی – قندهاری