دنــیــای مــجــازی – این کاریکاتورها رو شوخی نگیرید : پــدرام کاظــمــی

photo  فاجعه ای هست که مخصوصا نسل جدید به شدت گرفتارش شده

هیچ وقت اجازه ندید دنیای مجازی بر زندگی واقعی شما چیره بشه

بهترین کار این هست که زمان محدودی رو در روز بهش اختصاص بدیم

alt
alt