غـــمــگــسـار جــــاودانـــی – چــشــمــه ســار مــهــربــانــی « مــــــادر اســـــــت» پــیــام تــســلــیــت

 خانم شایگان بادرد و دریغ  مطلع شدم  که  خانم زینت  شایگان یکی  از پیشکسوتان  نستوه زنان سخنور و نطاق  برجسته ء  رادیو افغانستان  رخ به نقاب  خاک کشید  و دوستان  و عزیزانش را در نبودش  به  تلخکامی و سوگ  دعوت  کرد. ( کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ) ضایعه  از دست  دادن  نزدیکترین  موجود هستی  یک  خانواده  «مادر» ٬غم بس بزرگ است  که  نمیتواند با کلمات  و یا  جملات  آنرا  جبران  نمود اما قانون  هستی  همین  است  که  ما میرویم  و دیگران  میآیند . خوبترین  تفسیر آفرینش در گیتی  بیکران  هستی ٬ راهسیت بسوی  جاویدانگی  . خوشا آنکس  که  در  نبودش  فرزندان  نیکو و نام نیکوتر ٬ از خود بجا بگزارد. شادروان  خانم  زینت  شایگان  یکی از پیشتازان  اشتراک  کننده ء زنان  در زندگی  اجتماعی  و فرهنگی افغانستان بود که در شرایط  دشوار سنتی  وطن ٬ عقب مکرفون رادیو  قرار گرفت  و با صدای لطیفش  گوش  هموطنان  مارا با قرائت  اخبار و برنامه  های  گوناگون  نوازش  داد.  

                               باتاسف شادروان خانم  شایگان بتاریخ  بیست  دوم فبری  سال  روان (29 February  2016  )  با زندگی در دیار هجرت  وداع  کرد. سایت  ماریا  دارو  این  ضایعه  بزرگ  را به  تمام  خانواده  شادروان شایگان  و تمام نطاقان و  فرهنگیان تسلیت  عرض  مینماید.

پیام تسلیت