قطر تسلیم شد: مرحلۀ اول : میرعبدالرحیم عزیز مفسر سیاسی

   در مضمون تحلیلی 12 جون تحت عنوان “چرا قطر؟” به جریان بحران روابط این کشور  با عربستان سعودی وسایر کشور های خلیج روشنی انداخته و در اخیر نتیجه گیری نمودم که قطر سرانجام تسلیم خواهد شد. امیر قطر دریافت که توان مقاومت علیه عربستان و مهم تر از همه امریکا را ندارد. پس بهتر است که هر چه زود تر به خواست های امریکا در مرحلۀ اول و بعد به خواست های عربستان سعودی در مرحلۀ دوم تن در دهد. هشیاری امیر قطر درین است که اول امریکا سرکردۀ همه را راضی ساخت و بعد در مرحلۀ دوم، دلخوشی  عربستان و شرکاء را بدست خواهد آورد.  

گزارش ها می رساند که  قطر یک قرارداد 12 میلیارد دالری  با امریکا بست که به موجب آن این کشور به تعداد 35 طیارۀ جنگندۀ اف 15 را از امریکا خریداری خواهد کرد. امریکا ازین قرار داد راضی به نظر میرسد. قرار بود که قطر طیارات جنگندۀ رافایل را از فرانسه خریداری نماید، اما خلق بحران عمدی فعلی باعث شد که قطر به خواست خود تجدید نظر نماید و به امریکا رو آورد. دونالد ترمپ به قطر اخطار داده بود که “این کشور باید به زود ترین فرصت در رویۀ خود تجدید نظر کند” و قطر هم بدون تعلل به امریکا تسلیم شد و به امر این  کشور طیارات اف 15 عوض طیارات رافایل ساخت فرانسه را  خریداری نمود. فکر میشود که یکی از علل قهر و بهانه گیری  امریکا هم همین بود تا قطر در مورد خریداری طیارات فرانسوی تغییر عقیده دهد.

اف 15 و اف 16 طیارات  جنگندۀ نسل چهارم امریکاست که توان رزمی شان پائین تر از طیارات جنگندۀ  اف 35 و اف 22 است که رادار های هوائی به مشکل می تواند آن ها را نشانه گیری نماید. امریکا درین اواخر به تعداد 75 طیارۀ جنگندۀ اف 35 را به اسرائیل تحویل خواهد داد  که این کشور را از نگاه توان رزمی هوائی در مقام اول در شرق میانه قرار خواهد داد. به هر صورت، با این قرار داد قهر امریکا فروکش نموده و آن تهدید های روز های اول در کلام زعامت امریکا در مورد قطر به مشاهده نمیرسد. قرار داد 12 میلیارد دالری برای کمپنی مکدونالد دوگلاس (حالا بوئینگ) سازندۀ طیارۀ اف 15 مفاد سرشار آورده و هزار ها بیکار را بار دیگر جذب خواهد کرد. باوجودیکه قطر یک کشور ثروتمند است، اما ساحه، نفوس و روابطش با کشور های منطقه ایجاب چنین مصارف گزاف نظامی را نمی نماید. این جا ضرب المثل معروف کابلیان را که می گفتند “آب زور سر بالا میرود”، درین جا صدق می کند. این قرار داد در زمانی امضاء شد که عربستان سعودی، مصر، امارات متحدۀ عرب، بحرین، یمن و موریتانیا روابط شان را با قطر قطع کرده اند. به یقین می توان گفت که قطر با خوشنود ساختن ارباب امریکائی، به آسانی از عهدۀ کشور های تابع امریکا در منطقه بر خواهد آمد و روابطش با این کشور ها به زودی عادی خواهد شد.

مرحلۀ اول تسلیمی قطر موفقانه به پایان می رسد و این کشور خود را به مرحلۀ دیگر تسلیمی که خواست عربستان و شرکاء است آماده می سازد. اخطار ترمپ که “قطر زود باید بجنبد”، به سرعت در گوش امیر قطر طنین انداخت تا به زودترین فرصت وارد عمل شود و خود و قطر را از خطر انهدام نجات دهد.