پیام رستاخیز تغییر به مناسبت عید سعید فطر : سیلمان کبرنوری

   ملت شریف و متدین افغانستان!

اعضای جنبش رستاخیز تغییر با کمال حرمت و صمیمت فرا رسیدن عید مبارک رمضان را به همه‌ی شما و خانواده‌های گرامی تان تبریک عرض می‌دارند. با فهم این که درد و اندوه مردم ما، خاطر هر انسان آزاده و با شرف این ملت را می آزارد، بگذارید عید فرصتی  باشد برای دلجویی و دیدار از خانواده‌های داغده‌ای که متاسفانه در ماه‌های پسین فرزندان شان را تروریسم طالبانی از آن‌ها گرفته است. ما با اغتنام از فرصت به نوبه خود عید را به خانواده‌های سربازان شجاع نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان که با دلیری سینه‌های شان را برای پاسداری از این کشور سپر کرده اند، تبریک می‌گوییم.

هموطنان گرامی!  

متاسفانه چهارشنبه سیاه کابل و حوادث خونین پس از آن در جریان دادخواهی، روزهای دشواری برای افغانستان عزیز بود. نزدیک به ۱۰۰۰ شهروند مظلوم افغانستان در این حوادث به خاک و خونین نشستند. ما به خیابان ریختیم تا برای عدالت، تغییر و دادخواهی فریاد بکشیم و در برابر یک رژیم ناکارا اعتراض کنیم. مهره‌های جنایتکار و حلقه‌ی خبیثه نظام با طرح ترور و توطیه، شهروندان معترض را به رگبار بستند و در آخرین مورد چادر تحصن و دادخواهی مدنی مردم را با زور تفنگ و تانک ویران کردند و جمع دیگری از یاران رستاخیز تغییر را زخمی و به شهادت رساندند.

رستاخیز تغییر به عنوان یک جریان شهروندی از متن مردم با منطق پرسشگری و وضع فشار برای پاسخگو ساختن رهبران فاقد مشروعیت در قبال مرگ و زندگی شهروندان کشور؛ برای خونخواهی و تامین عدالت و محاکمه قاتلان شهدای روز جمعه، برای نجات نظام از خطر فروپاشی در نتیجه خطاکاری‌ها و سیاست ورزی های ناسالم و فراقانونی سران “حکومت وحدت ملی” و برای دور کردن حلقات مشکوک از رهبری نهادهای امنیتی با برپایی چادرهای تحصن به دادخواهی اش ادامه داد.

در این مدت، رستاخیز تغییر  با طرف‌های سیاسی ملی و بین المللی گفتگو کرد و نگرانی‌های مشروع و قانونی شهروندان معترض را مطرح نمود. گفتگو‌های ما با نمایندگان پارلمان، منجر به مصوبه طرح تحکیم وحدت ملی در جلسه عمومی مجلس نمایندگان شد. در این مصوبه از حکومت خواسته‌ شد تا عاملان کشتار شهدای تظاهرات رستاخیز شناسایی و مورد پیگیرد قرار بگیرند. 

مذاکرات ما با نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد سبب شد که فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل در گزارش اش به شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار تغییر در شیوه حکومت داری و تغییر در رهبری  نهادهای امنیتی افغانستان شود. این مقام ارشد سازمان ملل هشدار داد که سلامت کلیت نظام در افغانستان با خطر مواجه است.

مذاکره ما با سفیر اتحادیه اروپا در کابل سبب شد که نگاه کشورهای اروپایی در مورد رستاخیز تغییر به عنوان یک حرکت شهروندی و دادخواهانه، تغییر کند و داوری و قضاوت ناشی از توطیه و دسیسه های سران حکومت وحدت ملی در قبال رستاخیز تغییر که در روزهای قبل از مذاکره شکل گرفته بود، کنار گذاشته شود.

برغم این که اعتراض مدنی رستاخیز تغییر به گونه صلح‌آمیز ادامه داشت، حکومت در آخرین مورد با هجوم بر خیمه تحصن، دو تن از یاران رستاخیز تغییر را وحشیانه به شهادت رساند. شبیخون سرکوبگرانه و برنامه شده‌ای سران فاسد و نامشروع “حکومت وحدت ملی” میخ آخر بر تابوت حکومت‌داری دموکراتیک بود.

ما در حالی که به هموطنان درد دیده‌ی ما عید را مبارک باد می‌گوییم وعده می ‌سپاریم که برای تغییر معطوف به برپایی یک نظام پاسخگو و مردمی همچنان در برابر یک مشت توطیه‌گر بی‌ریشه مسوولانه و مدنی مبارزه خواهیم کرد.

به امید سرفرازی ملت صبور افغانستان

کابل

۳ سرطان ۱۳۹۶