مـعــصـوم بـرهــنـه پیکرتراش مشهوریکه دستان معجزه گرش را باید بوسه زد: زلــمـی رزمــی

وقتی نام این مرد هنرآفرین ، مودب، خوش سیما و معجزه گر را درحلقات هنری- فرهنگی آلمان ها بر زبان می آوریم، همه با احترام و به علامت تائید سرتکان میدهند و تو برخود می بالی که هموطنی به چنین بزرگی و معروفیت داری.                      راستی زندگی و یک شخصیت هنری را بجز از راه آثارهنری اش از چه راهی میتوان

شناخت؟     

آری!

این بزرگمرد هموطن ما کسی نیست جز معصوم برهنه نقاش و مجسمه ساز توانمند هموطن ما که نام و آثارگرانبارش افتخار و سرافرازی جامعه افغانی درغربت است .                           سید عمر معصوم برهنه سال 1958 میلادی در شهر کابل پا بعرصه وجود گذاشت ، بعد از تحصیلات متوسطه و عالی، بماسکو رفت و از اکادمی هنرهای شهر ماسکو در رشته مجسمه سازی دپلوم بدست آورد.

معصوم برهنه از سال 2000 میلادی بدینسو در شهر کَسل آلمان ساکن است و در کارگاه هنری اش آثار گرانباری خلق نموده است

از آثار برجسته او پرترت بیش از پنجاه تن از مشهور ترین شخصیت های سیاسی و فرهنگی جهان است که پرترت صدراعظم فقید آلمان هلموت کول نیز شامل آن است

نمایشگاه آثارنقاشی و مجمسه های که او ساخته در شهر های مختلف کشور آلمان و کشورهای خارج آلمان بارها دایر و هزاران تن ازآن بازدید نموده اند

همینطور عکس های پیکره ها و نقاشی های او تاکنون درچندین جلد کتاب به چاپ رسیده است که مورد استقبال بی نظیربازدید کنندکان قرارگرفته است.

درکارگاه هنری معصوم برهنه نه تنها شاگردان زیادی تحت نظر وی در این رشته تربیه دیده اند بلکه اوعضویت هشت کانون بزرگ هنری را در داخل و خارج آلمان بدست آورده و بعنوان یکی از بزرگان هنرنقاشی و پیکرتراشی موجب احترام فراوان قرار دارد.

بدور از تعارفات مرسوم خالصانه میگویم که من برخود بالیدم که حصوراین بزرگمرد را اخیرا درشهرافن بخ آلمان درشب دیدارآشنا من بسهم خود خوش آمدید و خیر مقدم گفتم.

و اما درخصوص پیکره فقید ظاهرهویدا که درآن شب اهدا کرد همین کافیست بگویم که با پرده داری از روی مجسمه گویی دستان توانای معصوم برهنه ، آن هنرمند ازدست رفته را دوباره جان بخشیده و درمحفل احضارش کرده بود بسیاری اشک ریختند و با شور و هیجان برپیکره ظاهرهویدا بوسه زدند .

دستان زرینت سالم و تندرست و جاویدان باد برهنه عزیز و گرامی!

زلمی رزمی