تو ای غازی تو ای مرد دلاور « امان الله خان » همه افـغـان به پیکار تو نازد — خدا روح و روانت شاد سازد «حمید پرافشان » به مناسب تجلیل از (۹۸) سال استقلال افغانستان ویدیو تلویزیون طلوع را تقدیم میداریم.

قرار یکه  استماع  نمودید از تحولات و افتخارات و اشتباهات  زمان «شادروان  امان الله خان» یاداآوری  گرید مگر افراد و اشخاص و جواسیس خارج و داخلی که در سقوط  نظام دست  داشتند٬ نام برده نشده  است.