چرا امریکا و دیگر کشورهای استعمارگر، اینقدر به افغانستان علاقه مند هستند.

#بسیار_مهماین ویدیو را ببینید تا بفهمید چرا امریکا و دیگر کشورهای استعمارگر، اینقدر به افغانستان علاقه مند هستند.امریکا اگر صدمیلیارد به دولت خائن و وطن فروش کمک می کند،در عوض صدها میلیارد دالر، از معادن و منابع طبیعی افغانستان را به یغما می برد.#افغانستان_ثروتمندترین_کشور_فقیر_دنیاست.دیدن این ویدیو را بر هر کسی که خودرا افغان می داند، توصیه می کنمناب ترین و بهترین کلیپ ها و جنجالی ترین افشاگری ها در کانال تلگرام ماTelegram.me/mohajernews1

Posted by ‎مهاجر نیوز‎ on Thursday, December 7, 2017