تـجاوز غرب وتـاراج ثـروتـهای کشورلیبیا  : عـارف عرفـان

  درین روزها دولت فرانسه رییس جمهور اسبق آنکشور نیکولاس سرکوزی را بخاطر دریافت پنجاه میلیون ایرو از طرف حکومت قذافی رهبر پیشین لیبیا در راستای کمپاین انتخاباتی اش مورد بازرسی قرار داده است.گمان میرود که باتثبیت این پرونده، دیوان محاکم فرانسه مدت ده سال زندان را برای سرکوزی مورد اجرا درآورد.
اما اصل ماجرای این بازرسی مبتنی بر مفقود شدن ده ملیارد دالری است به حساب کشور لیبیا که ملل متحد در سال ۲۰۱۱ فرمان انسداد آنرا صادر نمود.
بر اساس گزارش هفته نامه « لی ویف » بلجیم این پولها در سالهای ۲۰۱۳۲۰۱۷ از حساب کشور لیبیا در «ایروکلیربانک» بلجیم ناپدید گردید.
هیچکسی در خصوص مقدار انجماد وانسداد دارایی های لیبی که در سال ۲۰۱۱ رخ داد چیزی نمیداند.
سارکوزی رییس جمهور پیشین فرانسه اظهارنمود:”به تعداد ۶۳کشور جهان در غارت سازی کشور لیبیا نقش داشتند
تنها در ایالات متحده آمریکا شرکتها ،بانکها وموسسات چون Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase and Carlyle Groupمبلغ (۳۴)بلیون دالر را منجمد ساختند.
ازین پولها در بخشهای حسابات پس انداز ،سیستم سهام،بخش سرمایگذاری بخاطر منفعت بیشتر استفاده بعمل آمدودر نهایت این پولها همه ناپدید گردیدند.
در سال ۲۰۱۶ شورای امنیت درخواست لیبیا مبنی بر آزاد سازی حسابات آنکشور در بانکهای جهانی را رد نمود .دلیلش ساده بود ،البته چیزی درین حسابات باقی نمانده بود تا آزاد گردد.
چرا فرانسه در تجاوز به لیبیا پیشگام شد؟
……………………………………………….


دولت فرانسه قبل ازحصول حمایت آمریکا وبریتانیا جنگ را علیه کشور لیبیا براه انداخت.
انگیزهٔ تجاوز فرانسه را میتوان در گفتگوی محرم میان خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجهٔ پیشین آمریکا وسیدنی بلومنتال همکار نزدیک بیلکینتون دریافت.
برقول مامورین آمریکا ،یکی از اهداف درازمدت معمرالقذافی رهبر فقید لیبی این بود تا در حوزه غرب افریقا، تسلط تاریخی فرانسه را بویژه در قلمرو فرانسه زبانهای افریقای به چالش در آورده وجاگزین قدرت غالب فرانسه گردد.
به نظر می رسد که قذافی مقدار (143) تن طلا و به همان مقدار نقره ذخیره نموده بود و قصد داشت تا آنرا برای تشکیل ارز «پانآفریقا» بر اساسدینار طلایی لیبیبه حیث پشتوانه مالی استفاده نماید. همانطور که بلومنتال نوشت، محتوای این طرح این بود تا این ارز جدید را به عوض فرانک فرانسه[ارز فرانسه که در کشور های افریقای غربی وافریقای مرکزی به حیث پول رایج آنکشور ها بکار میرود] برای کشورهای فرانسوی زبان آفریقایی به عنوان جاگزین معرفی نماید. این یکی از مهمترین عواملی بود که سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه را برانگیخت تا بالای لیبیا حملهٔ نظامی را راه اندازی نماید.
بدیهی است که سارکوزی نمیخواست چنین اهرم کنترل از مستعمرات سابق را از دست دهد.بیگمان سارکوزی طرح انباشت دارایی های لیبی رابا متحدین سیاسی خود مورد بحث قرار داده بود.
به این ترتیب، کشورهای غربی تقریبا (60) میلیارد دالر و کنترل ذخایر نفتی لیبی را به دست آوردند.
توطیه ها ومقدمات تجاوز لیبی
……………..‌.‌………………….
غرب قبل از تجاوز وواژگون ساختن رژیم قذافی وغارت نمودن ثروتهای عظیم آنکشور با راه اندازی اقدامات شیطنت آمیز پروسه تضعیف سازی دولت لیبیا را بخاطر هموار سازی جاده حملهٔ نظامی به آنکشور آغاز نموده بود.
این پرسش مطرح میگردد که چه نیازی برای انفجار بوینگ پان آمریکادر فراز اسکاتلند وانفجار بوینگ دیگر در «دونباس» وجود داشت ؟
در هردوحادثهٔ طراحی شده وبر افراشتن بیرق نیرنگی (false flag) رییس جمهور لیبی را بدون کوچکترین ثبوتی متهم به جنایت ساختنند.تمام حملات تروریستی برجستهٔ که غرب به قذافی نسبت میداد هرگز ثابت نشد وغرب با تهدید وضع تحریمها، آنکشور را مکلف به پرداخت غرامات بزرگ حدود ۶ ملیارد دالربرای قربانیان نمود.به این ترتیب حکومت قذافی که زندگی بهشت مآبانه وکمنظیری را برای شهروندان لیبیا مستقر ساخته بود،واژگون گردید ،ثروتها ودارایی های آنکشور همه غارت شد وآنکشور به تلی از خاک مبدل گردید واکنون زیر پای تروریسم جهانی لگدمال گردیده است.
اینست فرجام دولتمردانی که سنگبنای وارستگی، آزادیاستقلال وخوشبختی را برای ملتها و کشور های شان میگذارند،با بردگی واستعمار می ستیزند وخلاف قانوننظم نوین جهانیغرب، حرکت نموده ،با القابدیکتاتوریمفتخر گردیده وبه دریای خون میغلتند؛
در یک رویکرد ویژه، دیکتاتوران مطیع وفرمانداران گوش به فرمان،ناقضین حقوق بشر، جنایتکاران ، متجاوزین وحامیان تروریسم جهانی چون خاندان فاسد آل سعود را مورد استقبال قرار داده وبا پیشرفته ترین سلاح های نظامی تجهیز میدارند ودر شگرد دیگر آنهای را چون صدام حسین ،قذافی،بشار اسد که حلقهٔ غلامی را بردوش نمی کشند ودر راستای خواستهای آزمندانه شان گام نمیگذارند،به فجیعترین شیوه سرنگون مینمایند؛
این سنارویوی فاجعه بار مدت چهاردهه است که کشور ما افغانستان را آماج قرار داده وبطرز وحشتناک در گردش است.

غرب ،جمهوری دموکراتیک افغانستان را سرنگون ساخت وبا استقرار نظامهای بربریت جاده را برای غارت وچپاول ثروتهای عظیم طبیعی افغانستان هموار ساخت؛؛

بااحترامات بی پایان 

عارف عرفان 

لندن،اپریل ۲۰۱۸

منابع :پایگاه اینترنیتی گلوبال ریسرچ مورخ ۲۷ مارچ ۲۰۱۸ تحت عنوان:

What Russia Needs to Learn From Gaddafi’s Mistakes

By Lyuba Lulko

………………………………………………………..