افغانستان یکی از بزرگترین قهرمان خود را از دست داد: م عارف عرفان

    با اشک خون آلود باید نوشت که یکی از قهرمانان واقعی مردم افغانستان ،سنگردار شجاع وستون فولادین حوزه نظامی افغانستان جنرال نامدار وپرافتخار وطن جنرال رازق فرمانده پولیس کندهار به اساس دسایس مهندسی شده استخبارات بیرونی ودشمنان دیرین وطن به خاک وخون غلطید وجام شهادت را نوش کرد.
جنرال رازق فرزند راستین،افسرفداکار وایثارگر افغانستان وسپاهی دلیر وطن بود.او شخصیت آزادیخواه بود وبزرگرترین گناه او عشق بی پایانش به وطن بود.
او طی سالهای بحرانی افغانستان به دژ شکست ناپذیر در برابر دشمنان افغانستان وبویژه آی اس آی پاکستان در حوزه جنوب غرب افغانستان مبدل شده بود .
جنرال رازق این اسطوره رزم آور توانسته بود تا درخط مقدم نبرد ودر برابر یورش بلا وقفهٔ لشکر مزدور ونیابتی پاکستان یعنی طالبان وباشناخت کامل ماهیت سیاسی انها چون صخره استوار ایستادگی نموده واز جان مال و شرف وناموس وطن دفاع نماید.
او مستدام وبا قامت افراشته خلاف امواج شنا میکرد،و هرگز منافع علیای افغانستان را در گرو معاملات سیاسی وتبهکارانه عناصر نقابدار رژیم وحامیان خارجی اش معامله نمی نمود .


سطح وارستگی واستقلال طلبی این سپاهی پرافتخار در خط پیکار ،گاهگاهی باعث افروختگی متولیان امور میگردید و آنها را وادار میساخت تا برای رهایی او چاره اندیشند.جنرال رازق مدتها قبل در یک مصاحبه تلویزیونی از عزم دکتر غنی برای کشتن خود سخن گفت .ابعاد رزمندگی ودیدگاه فراقومی جنرال رازق او را به یکی از محبوبترین چهره رزمی کشور مبدل ساخته بود.
دسیسه ناجوانمردانه وبزدلانه به جان این دلیر مرد وطن از پیچیدگی عملیات مطروحهٔ اپراتیفی در دفتر والی کندهار حکایت نموده وده ها پرسش رابرای انگیزه این جنایت بزرگ مطرح میسازد!
نخستین پرسش اینست که در میان یک اجتماع بزرگ سکانداران قدرت وحضوداشت جنرال میلر فرمانده ناتو در افغانستان،چگونه وچرا تنهاجنرال رازق و همراهان او آماج رگبار قرار میگیرند؟
رسانه های دولتی وطالبان مربوط،مسئولیت این حادثه را بدوش عمال نفوذی طالبان درلباس بادیگارد والی کندهارحواله نموده در حالیکه نماینده های مردم کندهار در پارلمان ،این گزینه را مردود دانسته و آنرا توطیهٔ رژیم واستخبارات بزرگ جهانی میپندارند.دیری نخواهد گذشت تاسرنخ های اصلی این رخداد فاجعه بار بدست آمده ودستان خون آلودی را از آستین بیرون سازد.
به باور این قلم در گرماگرم گفتمان صلح با پاکستان وسطح امتیاز طلبی جغرافیای آن کشور ،این رخداد جنایتکارانه به مثابه رویکرد جاده صاف کن ، آژیریست برای مردم افغانستان، تا بیش از پیش برای پیشامد روزهای دشوار وبرای دفاع از وطن آماده بوده وبرای دشمنان افغانستان اجازه ندهند تا در غیاب آنهاودر تعاملات صلحخواهی های کاذب، افغانستان را به حراج بسپارند؛
بحران در راه است وزمان آن فرا رسیده است تا تمامی مرزهای سیاسی ،ایدولوژیک وقومی را درهم شکستانده وبرای دفاع از افغانستان واحد وتجزیه ناپذیر آماده گردید؛
در پایان این سوگنامه برای وطن وتمام وطنپرستان صدیق افغانستان ابراز تسلیت مینمایم.
روح شهید جنرال رازق شاد وخاطرش ماندگار باد

با تقدیم احترامات
عارف عرفان
لندن, اکتبر ۲۰۱۸