حقیقت های پشت پرده در رابطه به قتل جنرال عبدالرازق درحادثه کندها : از صفحه عبدالطیف  بارکزی

     جنرال سکات میلر ساعت 1:30 بعداز ظهر پنجشنبه بتاریخ 26 میزان 1397 در ساختمان ولایت کندهار با حضور داشت

تورن جنرال زلمی ویساوالی کندهار 

جنرال عبدالرازققوماندان امنیه کندهار 

جنرال عبدالنبی الهامقوماندان قول اردوی کندهار

جنرال مومن حسن خیلآمرامنیت ملی کندهار

رییس منابع بشری ولایت کندهار 

آمردفتر و مشاور والی کندهار 

#هدف_جلسه: میلر هدف جلسه را در مورد انتخابات عنوان کرده بود در حالیکه در جریان صحبت هایش موضوع سیم خاردار خط دیورند به نفع پاکستانی ها را با جنرال رازق در میان گذاشت که با واکنش تند وی روبرو شد و حتی با جنگ لفظی روبرو شد بالاخره جنرال رازق به میلر گفت یک کلمه دیگر درین مورد حق حرف زدن را برایت نمیدهم چون تو یک اجنبی هستی و صحبت بین ما و پاکستان است نه شما. و همچنان دفعتا گفت جلسه ما ختم شد تشکر از همه تان.  جنرال میلر در حالیکه از غصه سرخ شده بود از جایش برخاست و در صحن ساختمان ولایت با عساکرخود کمی خاموشانه صحبت کرد بادیگارد های جنرال میلر

در داخل چرخ بال بالا شدند و موضع گرفتند چون تصویر بردار تلویزیون ملی درهمانجا مصروف فیلمبرداری بود یک فشنگ اشک آور دودی را در صحن ساختمان ولایت در پیشروی جنرال رازق ، والی ، امرامنیت ، تصویربردار و دیگر نیروهای داخلی که به بدرقه بیرون شده بودند پرتاب کردند و یکدم صدای شلیک فیر ها شروع شد که در نتیجه جنرال رازق ، جنرال مومن و زلمی ویسا شدیدا زخمی میشوند در همین حال بادیگارد والی نیز به طرف چرخ بال فیر میکند که او از طرف سربازان امریکایی از در آورده میشود چون فضا خیلی دود آلود میباشد و با چشم غیر مسلح چیزی قابل دید نیود عساکر امریکایی میاییند تا ببینند که جنرال رازق کشته شد یاخیر و بالاخره زلمی ویسا را با چرخبال شان به بگرام میبرند که گویا ما به درمان و عملیات انتقال دادیم

چون طالب پروژه امريكايي ها است به فرمايش سفارت امريكا طالبان مسؤليت شهادت جنرال رازق را به عهده گرفته است و عوام فریبی میکنند

سوال اینجاست که چرا جنرال سکات میلر بخاطر یک موضوع کوچک داخلی امنیتی با جنرال عبدالرازق دیدار کرد در حالیکه باید با وزیر داخله ودفاع چنین موضوع را مطرح میکرد

کاسه زیر نیم کاسه است.

از صفحه   عبدالطیف  بارکزی