امروز در برگه زنان پیشگام افغانستان درباره خانم ستوری منگل هنرمند سینما٬ تیاتر و رادیود تلویزیون ملی که از کتاب آوای ماندگار زنان اثر ماریا دارو گرفته شده است ٬ میخوانید.