پیام از داکتر شکرالله کُهگدای بمناسبت گشایش تالاری بنام داکتر عنایت الله شهرانی در دانشکده هنرهای زیبا ٬دانشگاه کابل

جایگاه سترگ هنر سالار پروفیسور دکتور شهرانی
شنیدیم که دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل در صدد تجلیل از شخصیت چند بعدی هنرسالار پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی برآمده که یک اقدام بسیار شایسته و قابل ستایش است.
هنرسالار دکتور شهرانی در پهلوی وظیفه مقدس تدریس در دانشگاه کابل در اوجدهی استعدادهای روبه رشد هنری دانشجویان در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل نقش بسزایی ایفا کرده و خودش هم آثار هنری ماندگاری از خود بیادگار گذاشته است.
آن هنگامیکه سیل قشون سرخ شوروی سابق با همدستی فرزندان ناخلف این سرزمین کشور ما را زیر پاشنه های آهنین خود برهم زده میرفت، استادان و دانشجویان و کارمندان دانشگاه کابل همپای سایر باشنده گان این کشور یا در موج خروشان جهاد مردانه ایستادند ویا راه مهاجرت را در پیش گرفتند، هنرسالار دکتور شهرانی نه تنها یک مرد سترگ جهاد فرهنگی بود بلکه یک مرد مشفر زندان وطن خدمات ماندگاری در دنیای مهاجرت هم از خود بجا گذاشته است.
بنده که به مدت (15) سال ماهنامه کاروان را بسطح و معیار بین المللی در ایالات متحده آمریکا به نشر رسانیدم، هنرسالار دکتور شهرانی یک همکار قابل اعتماد، یک مشاور خردمند و یک نویسنده توانا برای ماهنامه کاروان بود.
در نخستین «جشنوارۀ هنر و فرهنگ» که در سال (1997م) از طرف ماهنامه کاروان در امریکا با جوش و خروش فراوانی برپا شد، به پاس خدمات ماندگار هنری پروفیسور دکتور عل قلم بدست در خدمت شهرانی، جناب شان به عنوان (هنر سالار) شناخته شد


در نخستین «جشنوارۀ بین المللی کتاب» که از طرف ماهنامه کاروان در سال (2005م) در کشور اتریش برگذار گردید از کتابهای هنرسالار دکتور شهرانی قدردانی زیادی بعمل آمد.
نوشته های پژوهشی هنرسالار دکتور شهرانی در ماهنامه کاروان طی 15 سال نشرات آن خواننده گان و علاقمندان بی شمار داشت. و هیچگاهی جناب شان از پژوهش و نشر و پخش آثار ارزشمند شان احساس خسته گی ننمودند.
بنده به حیث یک استاد سابق دانشگاه کابل و فعلاً رئیس بنیاد ژورنالیستان ضمن آرزوی سرفرازی و کامیابی جناب هنرسالار پروفیسور دکتور عنایت الله شهرانی از اقدام نیک دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل مبنی بر نامگذاری بخش از آن دانشکده به نام هنر سالار داکتر شهرانی احساس رضایت و خوشی نموده این اقدام نیک شان را صمیمانه تبریک و شادباش میگویم.
با عرض احترام
داکتر شکرالله کُهگدای
سابق استاد دانشگاه کابل
کالیفورنیا، ایالات متحده امریکا