روح شهید جنرال داوود “داوود” شاد باد

شاد روان جنرال داوود

میم، هه”  سیدی”

شهادت  جنرال  داوود  “داوود”  خبر تلخ  وتکان دهنده  بود. هرتبعه افغانستان را متاثر ساخت وهمچنان هرانسانی در آنجا  به شهادت  میرسد، عضو فامیل  بزرگ “افغانستان ” است  و همه یکسان درغم شهیدان شریک هستیم .
روان  شهدایی  وطن را شاد میخواهم وبرای  فامیل  روان شاد جنرال  داوود  صبر  جمیل  آرزو میکنم.
دربسیار وبگلاگ های  داخل  وبیرون مرزی  از قلم  نویسندگان، خبرنگار که  اندوه  ی برزگ در نوشتیار شان  هویدا بود،  میرساند که همه متاسف ومتاثر اند. 
اما بعضی  دوستان  دیدگاهای شخصی  خود را در سایت ها انتشار میدهدند  که باعث  بزرگ شدن فاصله ها در روابط  اقوام میشوند…از دوستان، نویسندگاه  بخصوص روشفکران وروشنگران  تقاضای آن میرود تا بخاطرعقده های  شخصی نام  اقوام  را در نوشتیار شان  نیآورند  …این  خیلی  بی رحمانه  خواهد بود که بخاطرچند نفر محدود  وطن  فروش نام  یک ملیت  فاشیزم اوغانی  خوانده شود گرچه خودم  تاجک هستم اما این عمل  را نادرست میدانم که  روشن فکران  آب  به اسیاب  دشمن  میریزند. درست  است که سالها  رهبران ازملیت پشتون بوده مگر بدان معنا نیست که  پشتونها رنج  بی عدالتی  را نکشیدند…درهرحال اگر تاریخ را ورق  بزنیم درطی جنگهای  چندین  ساله رهبران جهادی با ملیت همتبار خویش نیز جفا های زیاد کرده  اند ….هرکی از نام قوم و ملیت خویش  درزمان  جهاد استفاده کرد واول به  قوم خود جفا نمود …. جنگ آفت است اگر این آفت در مزرعه ی برسد، جو وگندم را آفت میزند… قوم وتبار را نمی شنایسد  …اما ما ملت  ستم دیده که برای  آرامی  و   وحدت  چشم  درد هستیم؛  چطورمیتوانیم  با این همه اندیشه  قوم گرایی وستیز در زیر یک درفش ایستاده شوم کشورخودرا از تعرض  اجنبی نجات دهیم  … خدمات  فرزندان وطن چون جنرال  داوود  وامثال  آن  فراموش  شدنی نیست ، ملت ما چه  پشتون ، تاجک ،هزاره، نورستانی ، پشیه ئی  ، اوزبیک، ترکمن و بلوچ همه  درد دارند.  در این  آشوب  سیاسی  همه  ملیت  های  سرزمین  افغانستان تر وحشک سوخت و قلب  خونین دارند….بیائید دراین مرحله اساس تاریخی  درراه  وحدت  ملی  کار کنیم، با یک  پلان قوی  و اساسی  که ضمانت هر تبعه  کشور در آن ذکر باشد، در کوتا ساختن دست  بیگانه های  دور ونزدیک هوشیارانه عمل کنیم ومردم را آگاهی  بدهیم  تا نگذارند بیگانه ها  از عدم  توافق  ما استفاده کنند. …هرنوع تبر زنی بنام نام میلتها فاصله را زیاد میسازد …مضمون  جناب  محترم  { درویش  دریا دلی، احمد جان آریوزی } ونظریات خوانندگان درسایت  های  ذیل

http://tajikmedia.com/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=59

http://www.dawat.no/index.php?mod=article&cat=%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87&article=5356http://www.kokchapress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4972:1390-03-13-19-51-39&catid=140:1389-12-09-16-23-31

منشتر گردید، چه درد را مداو نمود. جز برای تحریک  قوم گرایی انتشار داده  شده است . شمار را به  روح  پاک شهیدان  خونین  کفن سوگند، از تحریکات  قومی  و نژاد  وزبانی  دست بردارید و وطن  پرستی را پیشه کنید، کارد تیز بدست دشمان ازعدم  وحدت  نظر وعمل  ما افغان ها  افتاده است گوشت از استخوان ما جدا  ساخته اند.  بخاطر تمامیت  ارضی ، بخاک  وطن آبایی  خود بکوشید.  دشمن  اصلی  ملت  را فراموش  کرده  درجان  هم افتاد ایم .  همچنان  خوانندگان  محترم  نیز با نظرایات  شان  بالای آش  نژاد پرسان  مساله میپاشند…اگرموضوع  کشور مطرح است همه ما تابعیت افغانستان را داریم. واسلام میم ،هه،سیدی از بغلان