نوازندگان پنجه طلایی -نوشته : وحید قاسمی

           خالد ارمان عزیز یکتن از نوازندگان پنجه طلایی و انگشت شمار در موسیقی امروز افغانستان

دوستان عزیز
فراگیری موسیقی نیاز به ریاضت ها و تمرینات مداوم دارد و سالها سپری میگردد تا یک نوازنده با قبول زحمات شبانه روزی ، قادر به نواختن یک آله موسیقی میگردد.
جا دارد ازنوازندگان پنجه طلایی موسیقی امروز افغانستان با کمال افتخار نام ببرم :
جناب حکیم لودین نوازنده آلات کوبه ییپرکاشنکه فعلا در المان بسر میبردجناب همایون سخی نوازنده رباب که اکنون در امریکا اقامت داردجناب علی اسماعیل زاده نوازنده ویلون که اکنون در کابل زندگی میکنداقای پکتا نوازنده توله که اکنون در کابل زندگی میکندالف بادغیسی نوازنده کمانچه بادغیسی که اکنون با تهی دستی در بادغیس بسر میبردویس کاظمی نوازنده طبله که اکنون در کابل بسر میبردسالار نادر نوازنده طبله که فعلا در امریکا بسر میبردحاجی فرخاری نوازنده زیر بغلی که اکنون در فرخار زندگی میکند.محترم عارف احمدی , سیر هاشمی ،معروف جان شریف و تمام نوازندگان عزیزما ستون های موسیقی کشور ما میباشند .عمر این عزیزان دراز باد و به امید روزی که این نوازندگان پنجه طلایی را در داخل کشور روی یک ستیژ در حال هنرنمایی ببینیم.