فلسفه حماسه جاویدان امام حسین ( ع) در کربلا!- : دکتـور علـی احـمد کریـمی

امام حسین فرزند علی ابن ابوطالب، فرزند فاطمه زهرا دختر پیامبراکرم ( ص) چرا  ۵۰ سال بعد از رحلت پیامبر ناچار گردید برای نجات جامعه این طور فداکاری نماید،او می توانست در مکه خانه امن خداوند ودر مدینه منوره درکنار آرامگاه جدش به زهد و ریاضت بپردازد، مکه شریف و مدینه منوره را ترک کرد و امر واداشتن به نیکی وباز داشتن با بدی و پستی ها را به حیات زاهدانه ترجیح داد، دراین باره تاریخ نویسان و محققان مسلمان، غیر مسلمان،پیروان ادیان و مذاهب گوناگون فداکاری و ایثار حضرت امام حسین را چون مشیت الهی درنبرد نابرابر الگوی بی سابقه در مقابل ستمکاران و جباران هر عصر به خاطر ازادی می پندارند که در بطن حرکت امام حسین و خطبه های آن حضرت از مکه تا کربلا که منجر به شهادت آن و خاندانش، اسارت زنان و کودکان گردید برای دنیا طلبی، کثرت گرایی ثروت و تشنه قدرت و جاه طلبی مانند سیاست های فریبکارانه امروز نبود، امام حسین بر علیه ریاکارانی رزمید که بنام دین و استحمار مردم عوام  بار ذلت وبردگی را بر دوش آنان سنگین تر میگردانیدند، دینداران ظاهر الصلاح که نام دین درزبانهای شان چون آب روان در جویباران جاری بود وبه نام دین قران خدا را به

خاطر غضب قدرت و زر اندوزی تحریف و تفسیر می نمودند .  تاریخ گواهی می دهد امام حسین می دید که جامعه تحت تاثیر فشار شدید انحراف از دین و ترس دربرابر فرمانروایان مستبد قرار گرفته است و  از راه گفتگوی مسالمت آمیز مغز های پوک و تسلیم طلبانه بیدار نمیگردد، امام حسین به خاطر بیداری افکار مردم وبه خاطر خوشبختی و نجات جامعه تلاش ورزید تا عدالت اجتماعی بطور منصفانه وبدون خون ریزی وجنگ بر قرار گردد” حرف مرا بشنوید در جنگ و خونریزی عجله نکنید…وبامن از در انصاف و عدل وارد شوید.. آنگاه دلیلی برای جنگ بامن نه خواهید داشت” او به افشای چهره واقعی بنی امیه پرداخت تا چراغ دین حضرت محمد( ص) خاموش نگردد و قرآن خدا را از شر بدعتهای بنی امیه  که کسی حق باز خواست را از آنها در استفاده از بیت المال نداشتند نجات بدهد،اقبال لاهوری از عرفای بزرگ و بیدارگر با درک عمیق از پیام عاشورا افتخار مینماید که رمزدانستن قران را ازحماسه جاویدان کربلا آموخته است

رمز قرآن از حسین آموختم

ز آتش او شعله ها بر افروختم

ای صبا ای پیک دور افتادگان

اشک ما بر خاک پاک او رسان

امام حسین مهم ترین رمز حرکت خودرا با استناد از قرآن و پیامبر امر به معروف ونهی ازمنکر” واداشتن به نیکی وباز داشتن از بدی وزشتی” که از وظایف و پذیرفتن مسولیت های مشترک و واجب هر فرد جامعه بخاطر رفاه عمومی و دفاع از ارزشهای والای انسانی است ابلاغ می نماید.پیامبر رحمت فرمودند” اگر امت من امر به معروف ونهی از منکر را به دیگران واگذارند باید منتظر عذاب الهی باشند.” بدترین عذاب الهی آنست که مردم در اثر تبعیض وتعصب دسته دسته  میگردند، زبانهای شیرین ولی قلبهای پراگنده و نیت بد و انتقام جویانه نسبت به همدیگر دارند و همیشه با همدیگر جنگ ودعوی دارند و ملت متفرق عزت و افتخارات خودرا ازدست می دهند و هر ملتی که عزت ندارد بد تر از برده مورد طعنه و تحقیر دشمنان قرار می گیرند و ملت بی عزت حتی اگر بگونه نوکر ودست نشانده به نزد بادار ، دست گدایی و التماس دراز نماید جز توهین و اهانت چیزی بدست نمی آورود،فلسفه حرکت امام فرا تر از آن بود که به کرسی خلافت دسترسی پیدا کند.در فلسفه حماسه عاشورا برای پیروزی حق بر باطل و آزادی برذلت امام ترس ازمرگ نداشت،ترس را در برابر ستمکاران از علائم بی ایمانی و بیماری انسانهای بی خاصیت می دانست که نه دین دارند،نه دنیا ونه جوانمردی تا لااقل آزاده زندگی نمایند . او در یکی از خطبه های خود فلسفه مرگ را این طور خاطر نشان میگرداند” مرگ بر فرزند آدم همچو گردنبندی بر گردن دختران است.” او مرگ در عزت را زندگی می دید وزندگی در ذلت وبردگی را مرگ می پنداشت.  شهادت او،خاندانش و یاران پاک او شکست نبود و قیام در راه خدا شکست ندارد، چشمه جوشان است که هرگز خشک نمیگردد، طرفداران یزید در این جنگ نابرابر با فرزند رسول خدا  می پرسیدند چقدر می دهی، اما یاران امام حسین عاشقانه می گفتند ما با توهستیم اگر هفتاد بار کشته شویم ،فلسفه حماسه عاشورای حسینی بزرگترین درس عبرت برای بشریت و به ویژه مسلمانان جهان است تا سرزمین های خودرا از چوروچپاول جاعلان دین و سارقان بیگانه نجات بدهند، عاشورا پیروزی خون بر شمشیرها بود، همانطوریکه توماس مان خالق کتاب برادران یوسف و نویسنده پیروزی قلم بردیکتاتوری بر علیه هتلر در مقایسه با صلیب کشیدن حضرت مسیح، فداکاری حسین را پرمغز تر وبا ارزش تر ذکر مینماید، به باور نویسنده مشهور و برنده جایزه نوبل مسیح در روز فدا شدن تنها بود زن وفرزند نداشت و در فکر آن نبود که بعد از او به چه سرنوشتی گرفتار میشوند، امام حسین بخاطر آزادی ازذلت از همه چیز گذشت وحتی طفل شش ماهه .واشنگتن ایرونیک مورخ مشهور آمریکایی  می نویسد” حسین اسلام را از چنگال بنی امیه نجات داد و روح حسین فنا ناپذیر است.” جستیل راسل شاعر انگلیسی میسراید.”،  ای زمین برهنه و بایر کربلا که در روی تو نه علفی است ونه چمنی برای ابد آهنگ حزن و آه بر تو پوشیده باد.چونکه در سرزمین تو بدنهای پاره و مقدس پسران فاطمه افتاده است که روح خویش را به خدا تقدیم نمود.” درود بر حسین و اولاد حسین و یاران حسین.

دکتورعلی احمد کریمی _ امریکا