به مناسبت دوازدهمین سالگرد نشراتی سایت ۲۴ ساعت: م -اسحاق ثنا

  دوازدهمین سالگرد نشراتی سایت ۲۴ ساعت را به مسئول سایت دانشمند گرامی جناب مهدی جان بشیر هروی و سایر همکاران قلمی آن شادباش میگویم. باید گفت که سایت ۲۴ ساعت به مثابه‌ی گنجینه‌ی فرهنگی در بیرون از وطن نشرات داشته و پالیسی نشراتی آن بدون در نظرداشت سمت، مسايل قومی، زبانی، بدون تبعیض و تعصب با حوصله مندی مضامین همکاران قلمی خود اعم از نظم و نثر را همه روزه با دیزاین مقبول پیشکش خوانده گان و بینندگان گرامی خود می نماید که قابل تحسین و احترام فراوان میباشد. 
من این موفقیت را به دوست گرامی نویسنده پرتلاش جناب محترم مهدی جان هروی که با او و نوشته هایش از سالیان متمادی آشنایی دارم و از آشنایی با او افتخار میکنم، مبارکباد میگویم.
او فرزند برومند شخصیت بزرگ فرهنگی و علمی، شاعر و نویسنده و منجم بزرگ کشور محترم مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی است که او از آوان خوردی از پدر بزرگوار خود آموخته که امروز خود نویسنده‌ی توانا شده است. خوشبختانه نصایح نیک پدر را در گوش دارد.
باید اذعان نمود یکی از خصوصیات برازنده‌ی این سایت کلیشه های زیبایست که هر روز مطابق به نوشته و شعر هر نویسنده و شاعر به صفحه آمده و با ابراز نظر جناب مهدی جان بشیر هروی آذین می بندد که این ابتکار این نشریه نیز قابل تمجید است. 
من همچنان ادامه نشر حکایات ادبی… را انتظار می برم.
در پایان یکبار دیگر دوازدهمین سالگرد نشرات سایت ۲۴ ساعت را به دوست دیرینم جناب مهدی بشیر و تمام همکاران قلمی آن توام با صحت و سلامتی به اعضای فامیل و برادر همکار شان جناب قیوم بشیر هروی شاعر خوش قریحه و با استعداد تبریک گفته دوام نشرات این سایت را برای سالیان متمادی از خداوند آرزومندم.
با احترام
محمد اسحاق ثنا
ونکوور – کانادا