قسمت مردم امریکا از جنگ افغانستان، بیوه باردار و…: دکتـور علـی احـمد کریـمی

 
آقای ترامپ در این روز ها در دیدار با سران کشور ها و مردم امریکا با لحن تند وبی سابقه فجایع جنگ افغانستان را بگونه ای میراث ننگین و سیاست های ماجراجویانه ریس جمهوری های سابق امریکا انتقاد می نماید و رسانه های نوشتاری و دیداری در امریکا  تابوت و مراسم به خاک سپاری سربازان امریکا را که درجنگ افغانستان تلف گردیده اند نشان می دهند وبا تیتر درشت” بیوه باردار” تصویر دختر جوان و حامله دار را نشان می دهند که اشک ماتم و غم  بی صدا به گونه هایش جاریست  و با تابوت شوهرش که با پرچم امریکا پوشیده شده وداع می نماید ودر کنار او زن جوان دیگر در حالیکه شال ماتم بگردن افکنده و کودک بی گناه وبی خبر از فجایع این جنگ کثیف اسباب بازی را که پدرش به اوتحفه داده در بغل دارد و به مراسم تشریفاتی  خاک سپاری او  با نگاه کودکانه خیره خیره می نگرد وبه انگشتان کوچکش گیسوان مادرش را نوازش می دهد.این جنگ بعد از هیجده سال برای مردم امریکا به تراژدی غم انگیز  تبدیل گردیده است٬

،درپیشرفته ترین کشور جهان قسمت مردم و مالیه پردازان از این جنگ، بیوه باردار، کودکان یتیم وهزارها قربانی کوکنار افغانستان می باشد. میگویند در زمان صلح پسران پدران را به خاک می سپارند ولی درزمان جنگ کودکان شاهد به خاک سپاری پدران خود می باشند.درد و غم، بیوه بار دار ،زنان و مادران داغدیده سربازان آمریکایی برای مردم افغانستان بالا تر از تصورقابل درک است،برای مردمی که طبق گزارشهای منابع معتبر جهان واز آن جمله سازمان ملل بزرگترین قربانیان این جنگ مردم معمولی افغانستان می باشند ، هزاران بیوه وکودکان یتیم با سر وصورت تکیده وسوخته،پا های برهنه،شکم گرسنه وبی سرپناه در کنار سرک ها مجبور به کارهای شاقه و یا گدایی گردیده اند  ، غیر نظامیان درنقاط مختلف و حتی دهات افغانستان  از حق زنده ماندن محروم گردیده اند . در اثر بمباران های ظالمانه وبی هدف تلف میگردند.تولستوی از مفاخر بزرگ ادبیات جهان میگوید ” جنگ چنان بی عدالتی است که همه آنهایی که آنرا به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه کرده باشند.” آیا آقای ترامپ واقعن تصمیم دارد تا صلح عادلانه در افغانستان بر قرار گردد و آیا مایل است با همکاری وشرکت  کشورهای منطقه و تحت نظر  سازمان ملل به ماجراجویی سیاسی گذشتگان خودخاتمه بدهد.؟  جهانیان به اعلامیه های تویتر آقای ترامپ اعتماد ندارند، اوازیک طرف مدعی میگردد که امریکا نمی خواهد از امنیت کشور های مانند افغانستان و خاورمیانه که هزاران کیلومتر از مرزهای امریکا فاصله دارند دفاع نماید واز جانب دیگر با استفاده از زبان زور و تحریم تمام کشور های جهان را تهدید می نماید. آقای ترامپ  سیاست جنگجویانه بوش پسر  را که خودرا  رئیس جمهور جنگ می نامید بارها انتقاد نموده است، ترامپ میگوید زمان آن فرا رسیده که سربازان امریکا  افغانستان را ترک بگویند واگر بدون توجه به اشتباه گورباچف رئیس جمهور شوروی سابق این کار را عجولانه انجام بدهد منطقه دچار بحران شدید تر و جنگ داخلی  خواهد گردید واین سناریو به معنای شکست امپراطوری امریکا ثبت تاریخ خواهد گردید و اگر امریکا با همکاری کشور های منطقه و تضمین سازمان ملل از طریق مذاکرات صلح آمیز از استقرار صلح پایدار در افغانستان حمایت نماید به نفع امنیت منطقه و محبوبیت ترامپ در جهان و داخل امریکا خواهد گردید و شرایط آبرومندانه برای خروج نیروهای امریکا نیز ایجاد میگردد. 

دکتورعلی احمد کریمی- امریکا