در سوگ مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی : م – اسحاق ثنا

(استاد بشیر) به یاد تو تنها گریستم

با اشک و آه و ناله به یکجا گریستم

دیدم به صفحات جراید ز تو اثر

از شعر و نثر جمله گهرزا گریستم

علامهی علوم بودی در زمان خود

اکنون به یاد همچو تو دانا گریستم

خواندم طنز خوب خمیر خان ات استاد

بر حال زار ملت و شورا گریستم

آموختم ز تو سخن و شعر و شاعری

رفتی شدم یکه و تنها گریستم

از کینه پاک سینهی بی کینه ات همیش

با یاد قلب پاک مصفا گریستم

مداد خون بریزد و کاغذ ز گریه تر

من هم به گوشه زار و به غوغا گریستم

جایت بهشت عدل (ثنا) خواهد استاد

با این امید به درگهی مولا گریستم

محمد اسحاق ثنا

ونکوورکانادا

۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ میلادی