تهدید ویروس کرونا سخن روز گردیده است ٬ اما طی چند دهه کشور افغانستان در اثر حملات شرق وغرب توسط بم های خطر ناک به این تهدید مواجه بوده است و شاعر نامدار کشور امیر جان صبوری این شعر زیبا را سرود و به صدایش در آرشیف رادیوتلویزیون ملی ثبت کرد و اکنون این شعر و آهنگ جهانی شده است – بشنوید

https://www.youtube.com/watch?v=QPjzK9HT3FA&list=RDQPjzK9HT3FA&start_radio=1